Zelené sídliská (zelené oázy)

Verejné a odborné stretnutia

Rok 2022

21. február, stretnutie s miestnymi lídrami a odborníkmi na zeleň

Projekt Zelených sídlisk pokročil. Po vypracovaní lokalitných programov, do ktorých boli zapracované podnety obyvateľov z verejných diskusií, aktuálne prebieha proces konzultácií s expertmi pre životné prostredie, oddeleniami mestského úradu i  externými organizáciami. Cieľom je identifikovať aj rýchle zelené (zeleň) a modré (voda) opatrenia, na ktorých možno pracovať priebežne s využitím potenciálu komunít  či odborníkov. Pre overenie možností realizácie konkrétnych návrhov s nimi plánujeme obhliadky v teréne. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta zároveň pripravuje komplexný pohľad na nevyhnutné riešenie parkovacej politiky a „upratanie“ automobilov na sídliskách.

Prezentácia z online stretnutia

Tlačová správa na stiahnutie.

Rok 2021

Stretnutie s miestnymi lídrami, 24. august 2021

Zelené oázy_prezentácia_oddelenie územného plánovania a architekta mesta

Zelené_oázy_prezentácia_Dialogue Centre, n. o.

Informačno-vzdelávacia výstava, 8. september 2021

Výstava je zameraná na dôležitosť zavádzania opatrení smerujúcich k zmierňovaniu dopadov a prispôsobovaniu sa klimatickej zmene. Samospráva chce trvale zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov, a práve realizáciou zelených projektov zabezpečiť rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ktorej význam v súčasnom období neustále rastie. Cieľom výstavy je zároveň priblížiť projekt Zelené sídliská (zelené oázy) zameraný na dosiahnutie kvalitnejších verejných priestranstiev v siedmich vytypovaných vnútroblokoch. Výstava s 15-timi informačnými panelmi bude inštalovaná v Lazovnej ulici v stredu, 8. septembra 2021 a potrvá približne mesiac. Jej otvorenie sa uskutoční v ten istý deň o 16:00 hod. a pokračovať bude sprievodnou diskusiou „Dialóg verejnosti s odborníkmi: Spoločne hľadáme riešenia pre adaptáciu sa na zmenu klímy v Banskej Bystrici“ o 16:30 hod. v 365 Labbe v Lazovnej ulici. Všetkých srdečne pozývame!

Verejné stretnutia s obyvateľmi

1.KOLO:

20.9. Severná

Lokalita: medzi vchodom 11 – 16, 17:00 hod., v prípade výrazne nepriaznivého počasia: ZŠ Bakossova, 17:00 hod. (v prípade dažďa pôvodné miesto)

 

 

21.9. Vansovej

Lokalita: Zelená plocha medzi domami T. Vansovej 16 a 18 (bývalé detské ihrisko), 17:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Kaviareň FLEK, 17:00 hod.

 

22.9. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik

Lokalita: miesto nad Jelšovým hájikom (nad hokejbalovým ihriskom), 17:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

 

 

23.9. Mládežnícka – Družby – Okružná

Lokalita: ihrisko Udurná, 16:00 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.9. Bernolákova – Radvanská

Lokalita: priestor medzi MŠ pod svahom, 16:30 hod., v prípade nepriaznivého počasia: Aula SZU, 16:30 hod.

29.9. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká

Lokalita: v prípade akéhokoľvek počasia: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

30.9. Podháj

Lokalita: v prípade akéhokoľvek počasia: Penzión Olympia, 18:30 hod.

2.KOLO:  

21.10. Vansovej, lokalita: Cikkerova sieň Radnice na Námestí SNP 1, 17:00 hod.

 

22.10. Severná, lokalita: ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:00 hod.

25.10. Bernolákova – Radvanská, lokalita: Aula SZU, 16:30 hod.

26.10. Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, lokalita: ZŠ Pieninská, 17:00 hod.

27.10. Mládežnícka – Družby – Okružná, lokalita: Gymnázium M. Kováča, 17:00 hod.

28.10. Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká, lokalita: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 hod.

2.11. Podháj, lokalita: Penzión Olympia, 18:30 hod.