Klimatická zmena

Adaptačné opatrenia

Adaptačné opatrenia sa uplatňujú v areáli MŠ Šalgotarjánska a MŠ Družby


MŠ Družby

Výsadba ovocných stromov a kríkov, vybudovanie 4 vyvýšených záhonov a dažďovej záhrady (Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady, realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Šalgotarjánska a Družby).

 

MŠ Šalgotarjánska

Výsadba pôvodných druhov drevín a kríkov, vybudovanie 4 vyvýšených záhonov a dažďovej záhrady (Výsadba zelene, vytvorenie ovocnej záhrady, realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Šalgotarjánska a Družby)

Tienenie detského ihriska profesionálnou tieniacou plachtou (Dodávateľ REVO hřiště s.r.o.)

Tienenie detského ihriska bolo realizované 01.12.2022

Výsadba ovocnej záhrady a zelene bola realizovaná dňa 07.12.2022

Vybudovanie vyvýšených záhonov a dažďových záhrad termín realizácie do 26.07.2023