Život v meste

Služba pre nepočujúcich

Služba pre nepočujúcich

Obyvateľom so sluchovým a rečovým znevýhodnením bude od januára 2022 v Banskej Bystrici pomáhať online tlmočník do posunkového jazyka. Aplikáciu do mobilných telefónov nainštalujú aj príslušníkom mestskej polície, na ktorých sa budú môcť nepočujúci obrátiť so žiadosťou o pomoc. 

Nepočujúci, nedoslýchaví či starší ľudia so slabnúcim sluchom často narážajú na informačné a komunikačné bariéry. Pri vybavovaní záležitostí na úradoch využívajú najmä rodinných príslušníkov alebo pridelených osobných asistentov. Od nového roka sa nepočujúci obyvatelia v našom meste ľahšie dorozumejú, už nebudú potrebovať pomoc členov rodiny alebo osobných asistentov.

Na šiestich vybraných miestach v Banskej Bystrici budú k dispozícii online tlmočníci do posunkového jazyka:

  • klientske centrum spolu s matrikou,
  • historická radnica,
  • informačné centrum,
  • školský úrad,
  • turistické informačné centrum,
  • Agentúra sociálnych služieb v B. Bystrici.

Tlmočník, nepočujúci klient a zamestnanec mestského úradu budú v spojení cez tablet, ktorý zobrazí buď prepis textu, prípadne pretlmočený text do posunkovej reči. Mesto pri zavádzaní služby spolupracuje s Centrom bezbariérovej komunikácie, ktorého cieľom je prostredníctvom digitálnych technológií búrať bariéry v komunikácii a pri získavaní informácií pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Nápomocní budú aj príslušníci mestskej polície, ktorým nainštalujú aplikáciu online tlmočníka priamo do mobilných telefónov. Nepočujúci sa môžu v prípade potreby obrátiť s konkrétnou požiadavkou na jej príslušníkov priamo v teréne. V rámci Slovenska ide o pilotný projekt.

Video s posunkovou rečou pre nepočujúcich.