Zelené sídliská

Projekt: Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici

V súčasnosti  sa čoraz viac potvrdzuje, že obyvatelia a občianske iniciatívy, ktoré v meste fungujú, sú dôležitými partnermi a veľkou pomocou samosprávy  pri zvládaní adaptácie sa na klimatickú krízu. Angažovanosť obyvateľov a zdroje, ktorými disponujú, môžu redukovať niektoré nedostatky zdrojov a kapacít  samospráv pri riešení klimatickej krízy. Obyvatelia môžu flexibilne a efektívne prijímať a realizovať rôzne adaptačné opatrenia priamo vo svojich obydliach, v ich blízkosti, na sídliskách, alebo kdekoľvek v meste žijú. Napr. môžu zadržiavať vodu, sadiť stromy, kríky a kvety, stavať vtáčie búdky, kŕmidlá aj hmyzie hotely, vysievať lúčne zmesi, či ponechávať plochy trávnika nepokosené.

V našom meste sme sa spoluprácou obyvateľov a mesta v oblasti klimatickej krízy začali intenzívne zaoberať aj v rámci otvoreného vládnutia v projekte Zelené Sídliská. Počas participatívnych diskusií s verejnosťou sme sa obyvateľov pýtali nielen na ich predstavy, akú podobu by revitalizácia ich sídlisk mala mať, ale aj na to, či by mali záujem podieľať sa na adaptačných aktivitách. Spoločne s odborníkmi a so súkromným mestským ekocentrom Malá Líška, sme vytypovali viacero nenáročných opatrení pre zlepšenie kvality životného prostredia a biodiverzity, na ktorých sa  môžu podieľať obyvatelia sídlisk okamžite, aj bez väčších projektov a financií. Následne sme riešili otázku, akým spôsobom takýto typ spolupráce a aktivít rozbehnúť. Výsledkom našich snáh je pilotný projekt Procesy zapájajúce obyvateľov do podpory biodiverzity na sídliskách v Banskej Bystrici”, ktorého realizácia je podporená dotáciou primátora.

Projekt sa zameriava na realizáciu soft, čiže jednoduchých opatrení na podporu biodiverzity na Zelených sídliskách mesta Banská Bystrica v spolupráci s obyvateľmi mesta a na prípravu dokumentov potrebných k funkčnej realizácii opatrení. Ide o stanovenie pravidiel, takzvaných manuálov, podľa ktorých si bude môcť každý obyvateľ v prípade záujmu sám postaviť napríklad búdku pre veveričku, vyvesiť ju a ďalej sa o ňu starať = systém adopcie vzniknutých prvkov. Tak umožníme obyvateľom budovať prvky podporujúce biodiverzitu v meste a zabezpečíme starostlivosť o ne. Podobný systém vznikne aj pre záujemcov o komunitné kosenie, ktoré je spojené s kompostovaním pokosenej trávy. Pilotný projekt komunitného kosenia a kompostovania odštartujeme na Fortničke.

Podujatia sa uskutočnia na Zelených sídliskách a sú určené všetkým obyvateľom mesta. Predstavené manuály budú použiteľné na celom území mesta. Pravidlá budú nastavené tak, aby predchádzali konfliktným situáciám (nevhodné umiestnenie, susedské spory, odbremenenie organizácie ZAaRES) a otestovali fungovanie niektorých prvkov (kompostovisko) pred tým, ako ich začneme aplikovať na ďalších sídliskách. Pri tvorbe pravidiel budeme úzko spolupracovať s oddeleniami mesta, organizáciou ZAaRES a ďalšími odbornými organizáciami.

Na odborníkov sa môžu obyvatelia tešiť aj na jednotlivých podujatiach. Systémový ekológ Peter Sabo predstaví možnosti adaptácie miest na zmenu klímy, ornitológovia porozprávajú viac o živote vtákov v meste. Veríme, že realizácia jednoduchých opatrení na lokalitách Zelených sídlisk bude viesť k lepšiemu porozumeniu obyvateľov zámeru mesta vybudovať prvky zelenej a modrej infraštruktúry. S obyvateľmi lepšie spoznáme priestor v ktorom žijeme, svojich susedov z živočíšnej či rastlinnej ríše a aktívne sa zapojíme do jeho premeny na prírodne a klimaticky priaznivé.

Uskutočnením podujatí sa naša spolupráca neskončí. Budeme pozorovať kto obsadil búdky, čistiť ich,  aj stretávať sa pri ďalších skvelých aktivitách.

Tešíme sa na Vás na týchto podujatiach:

1. september 2022 od 9.00 preskúmame v Radvani Malachovský potok

2. september 2022 od 14.00 bude na Severnej patriť riečke BYSTRICA

22.september 2022 od 16.30 postavíme v Sásovej hmyzí domček

1. október 2022 od 14.00 postavíme v Podlaviciach vtáčikom búdky

2. október 2022 od 14.00 potešíme novými búdkami pre vtáčiky na Fončorde

12. október 2022 od 15.30 odštartujeme na Fortničke komunitné kosenie a kompostovanie

Chceš pozorovať vtáctvo a starať sa o vtáčiu búdku?  Zaujímaš sa o hmyz v meste a rád by si dohliadal na hmyzí domček? Alebo si z Fortničky a chceš sa stať kompost majstrom?

Napíš nám, hľadáme práve teba!

ekocentrum@malaliska.sk

Galéria