Klimatická zmena

Propagácia projektu

Realizácia aktivít projektu „REAKCIA NA ZMENU KLÍMY MESTA BANSKÁ BYSTRICA“, ktorý je podporovaný prostredníctvom Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia.
Viac informácií www.eeagrants.sk.

 

Dňa 29.1.2024 sa uskutočnila on-line konferencia v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica podporeného z grantov EHP. Cieľom opakovanej úvodnej konferencie bolo poskytnúť informácie o projekte, jeho implementácii a nadviazať tak na úvodnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 30.3.2023.

 

Dňa 4. apríla 2024 sa konala záverečná konferencia k projektu „REAKCIA NA ZMENU KLÍMY MESTA BANSKÁ BYSTRICA“, ktorej cieľom  bolo oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s výsledkami projektu a informovať o krokoch mesta do ďalších rokov.  Pozvanie na konferenciu prijal aj nórsky partner projektu z Metropolitnej univerzity v Osle Jørn Holm Hansen. Prítomným porozprával o skúsenostiach a príkladoch dobrej praxe v súvislosti so zmierňovaním dopadov a prispôsobením sa zmenám klímy v Nórsku, s dôrazom na Oslo. Záverečnej konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Správcu programu Ministerstva životného prostredia, ktorým ďakujeme za úspešnú spoluprácu. Čítať ďalej:  Klimatická zmena sa dotýka nás všetkých.