Agendy

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov – Občan

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenie doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu na dobu 3 rokov.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Občiansky preukaz