Agendy

Vydanie občianskeho preukazu – Občan

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze.

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Občiansky preukaz s čipom

Na základe novely zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch sa od 1. decembra 2013 vydáva nový typ občianskeho preukazu s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta (eID).

Občiansky preukaz s čipom – eID

  • slúži na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami,
  • obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí  pri využívaní elektronických služieb verejnej správy  (e-Government služieb).

 

Občianske preukazy vybavíte na pracovisku:
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 04 Banská Bystrica

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR

 

Informácie