História

O histórií mesta Banská Bystrica

História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – zásluhou niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto.

Mesto Banská Bystrica leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky.

Banská Bystrica od udelenia mestských práv prešla viacerými etapami vývoja a trvale sa vpísala nielen do dejín Slovenska. V roku 2020 sa tiež písalo 525. výročie vzniku Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Tento banskobystrický mediarsky podnik so svojím obrovským komplexom spracovateľských závodov, dobre premyslenou organizáciou výroby, hustou sieťou skladov a podvojným účtovníctvom patril k najväčším a najmodernejším ranokapitalistickým podnikom svojho druhu v Európskom baníctve a hutníctve.

Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského hradu (Barbakanu), námestie s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou radnicou, Matejovým domom, barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honostné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. Pešia zóna z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické meštianske domy možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom kaštieli v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá su v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej galérie: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého.

Do novodobých dejín Slovenska sa mesto zapísalo 29. augusta 1944, keď tu bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie – ozbrojený odpor proti fašistickej okupácii. Po oslobodení mesta v druhej svetovej vojne – 26. marca 1945 sa Banská Bystrica stala jedným z troch hospodársko-správnych centier Slovenska. Historické jadro mesta bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Po zrušení krajov sa mesto rýchlo prispôsobilo novým územno-administratívnym pomerom a začalo stavať na bankovníctve, školstve a turistike. Založením Univerzity Mateja Bela 1. júla 1992 sa Banská Bystrica stala jedným z centier vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. V meste tiež od 1. júla 1997 pôsobí Akadémia umení a od 1. júla 2005 Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici.

V meste pôsobí Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica (VŠC), ktoré zabezpečuje prípravy športovcov na reprezentáciu OS SR a štátnu športovú reprezentáciu, vrátane prípravy talentovanej mládeže. Športovci VŠC Dukla získali 27 olympijských medailí, z toho 12 zlatých (2022). V roku 2017 mesto získalo titul Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 (EMŠ). V roku 2022 sa v meste konal Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru. Multišportového podujatia pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov sa v XVI. ročníku letnej verzie od 24. do 30. júla 2022 zúčastnilo 2302 športovcov zo 48 krajín, ktorí súťažili v 10 športoch a 119 medailových disciplínach. Mottom podujatia bolo: „Pripravení zažiariť“ resp. „Ready to shine“. Športovými podujatiami a prípravou športovcov sa mesto Banská Bystrica významne zviditeľnilo na športovej mape Európy.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť „medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry. Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

Mesto Banská Bystrica je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom stredného Slovenska a sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

História Banskej Bystrice

1255 – Povýšenie na mesto kráľom Belom IV.
1380 – Spoluzaloženie Zväzu stredoslovenských banských miest
1443 – Najstršie artikuly cechu mäsiarov
1495 – Založenie Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti s meďou
1526 – Ozbrojené povstanie baníkov
1577 – Založenie prvej tlačiarne K. Škultétym
1590 – Willenbergov najstarší pohľad na mesto
1605 – Obsadenie a vyplienenie hajdúchmi Štefana Bočkaja
1620 – Zvolenie Gabriela Betlena za uhorského kráľa
1655 – Začiatok tradície radvanského jarmoku
1725 – Prvá manufaktúra na súkno
1766 – Sídlo Zvolenskej stolice
1761 – Jeden z najväčších požiarov v Európe
1776 – Sídlo rímskokatolíckej diecézy
1785 – Vydanie mesačníka prvej slovenskej učenej spoločnosti
1820 – Stála mestská nemocnica
1829 – Otvorenie prvej detskej opatrovne
1841 – Otvorenie mestského divadla
1851 – Vyučovanie slovenčiny na rímskokatolíckom gymnáziu
1862 – Založenie židovskej obce
1889 – Založenie Mestského múzea
1890 – Zriadenie obchodnej a priemyselnej komory
1897 – Prvé oslavy prvého mája
1929 – Otvorenie Národného domu s divadlom
1944 – Centrum Slovenského národného povstania
1945 – Oslobodenie jednotkami sovietskej a rumunskej armády
1955 – Založenie Múzea Slovenského národného povstania
1957 – Otvorenie prírodného plážového kúpaliska
1958 – Dokončnie výstavby Štadióna SNP
1981 – Odovzdanie novej Nemocnice F.D. Roosevelta (KÚNZ)
1992 – Zriadenie Univerzity Mateja Bela
1994 – Rekonštrukcia Námestia SNP
1997 – Zriadenie Akadémie umení
2005 – Rekonštrukcia mestského hradu Barbakán
2005 – Zriadenie Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
2010 – Otvorenie zrekonštruovanej historickej Radnice na Námestí SNP
2017 – Otvorenie autobusovej stanice Terminal Shopping Center
2017 – Udelenie titulu Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017
2022 – Konanie XVI. ročníka letnej verzie Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 (EYOF)

Galéria