Agendy

Zmena poradia mena – Občan

– písomné oznámenie osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o jeho narodení alebo zaslanie žiadosti poštou s overeným podpisom

– písomné oznámenie zákonných zástupcov dieťaťa s overeným podpisom

– písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov

Poznámka: Zmeniť poradie je možné len raz.

Informácie

Lehoty

Všetkých zmien podaných písomne, najneskôr do 30 dní

Správne poplatky

5,0 € v hotovosti