Život v meste

Pomoc pre ľudí bez domova

Pomoc pre ľudí bez domova

Mesto Banská Bystrica už vyše tridsať rokov venuje pozornosť a patričnú starostlivosť ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Okrem samosprávy a Slovenského Červeného kríža poskytujú ľuďom v núdzi pomoc aj iné neštátne subjekty, ako Slovenská katolícka charita, Bystrická kresťanská platforma, Komunita sv. Egídia, Diecéza Bystrica a ďalší. Využívať môžu nocľaháreň Večierka. V zimnom období majú k dispozícii aj ohrevňu. Ak by boli kapacity týchto zariadení počas chladných mesiacov naplnené, samospráva poskytne záujemcom nocľah aj v útulku Prístav.

Pre mnohých ľudí bez domova včasná pomoc veľakrát znamená záchranu života pred zmrznutím či podchladením. Podobne ako v predchádzajúcom období, aj teraz je k dispozícii informačná kartička, v ktorej sú najdôležitejšie údaje o pomoci ľuďom bez domova. Jej súčasťou je návod, ako má človek postupovať, pokiaľ nájde niekoho spať počas chladnej noci napríklad na zastávke alebo v akých prípadoch volať mestskú políciu či záchranku.

AKO MÔŽETE POMÔCŤ ĽUDOM BEZ DOMOVA?

 • Darovanie zimného oblečenia:
  Kontaktujte Katolícku charitu – Dom núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica, tel.: 048/423 03 46
 • Pravidelná služba ľuďom na ulici s komunitou St. Egídio:
  Každý štvrtok o 16:30 hod. začíname modlitbou v Kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici, následne služba na ulici pred kostolom, na hlavnej železničnej stanici a v Radvani. Kontakty: lenka.borko@gmail.com, www.santegidio.sk
 • Hygienická očista:
  Dom pre núdznych, Tajovského 1, Banská Bystrica, (sprchuje sa každý utorok a piatok ráno od 6:00 hod.)
 • Sociálne poradenstvo:
  Centrum sociálnej a krízovej intervencie, Mestský úrad Banská Bystrica, tel.: 048/433 07 11
 • Poskytnutie stravy:
  Dom pre núdznych, Tajovského 1, B. Bystrica, polievka každý deň o 12:00 hod.
  Mestský úrad (prízemie) pre obyvateľov v hmotnej núdzi
 • Nocľaháreň Večierka:
  Pod Urpínom č.6, B. Bystrica, tel.: 048/415 36 85

PRAVIDELNÁ POMOC PRE ĽUDÍ Z ULICE
Ak máte nápad na zlepšenie, kontaktujte nás: ondro@cko.sk, lenka.borko@gmail.com

Prílohy na stiahnutie