Agendy

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa – Občan

pred narodením dieťaťa je potrebné doručiť doklady:

  • vyhlásenie rodičov pred narodením v zmysle par. 91, odst. 2 a par. 92 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z.  o rodine
  • potrebné sú občianske preukazy budúcich rodičov
  • ak je matka rozvedená, prinesie zo sebou právoplatný rozsudok o rozvode  manželstva
  • ak je matka vdova, prinesie úmrtný list bývalého manžela

po narodení dieťaťa je potrebné doručiť doklady:

  • rodný list dieťaťa, ak bol vydaný
  • občianske preukazy ak je matka rozvedená rozsudok o rozvode s nadobudnutou právoplatnosťou, ak je vdova – úmrtný list bývalého manžela

Upozornenie:

  • určenie otcovstva pred a po narodení  nie je možné vykonať do 300 dní po rozvode manželstva, alebo po ovdovení matky dieťaťa
  • ak je k dieťaťu zapreté otcovstvo prostredníctvom okresného súdu, prinesie matka právoplatné rozhodnutie

Online formulár Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa

Informácie