Odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá a služby