Oznamy mesta

Publikované
Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 03. a 10. októbra 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 2.- 4. októbra a 9.-11. októbra 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zmena harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a od právnických osôb a podnikateľov
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 16. a 23. mája 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 25.-26. apríla a 02.-03. mája 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Presun vývozu zmesového komunálneho odpadu z Veľkonočného pondelka na utorok 14.4.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zberný dvor počas veľkonočných sviatkov od 8. do 13.04.2020 bude ZATVORENÝ
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zber nebezpečných odpadov v spol. DETOX s.r.o. od 3.4.2020 len od pondelka do štvrtka
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zberný dvor v Radvani od 1.4.2020 znovu otvorený s prijatím opatrení v pozmenených otváracích hodinách
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Nakladanie s odpadmi v aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Lesy v okolí Banskej Bystrice – zaujíma nás Váš názor
Oddelenie životného prostredia
Publikované
Dočasné pozastavenie aktivačnej činnosti – menších obecných služieb
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Karanténna stanica pre zvieratá vo Zvolene dočasne pre verejnosť zatvorená
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
AKTUALIZÁCIA oznamu k 30.3.2020 – Zberný dvor odpadu v Radvani od 1.4.2020 znova otvorený a odklad akcie Za krajšie mesto 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
10. týždeň – 2.marca 2020 – výpadok v zbere BRO – biologicky rozložiteľných odpadov z IBV – rodinných domov
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev