Oznamy mesta

Publikované
Pomôžme spoločne upratať naše mesto – jar 2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 10.-11. apríla a 17.-18. apríla 2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Presun vývozu zmesového komunálneho odpadu z Veľkonočného pondelka na utorok – 6.4.2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zber objemného odpadu dňa 12.3.2021 – OZNAM – COVID-19
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Smogová situácia v našom meste
Kancelária primátora
Publikované
Zberný dvor komunálnych odpadov a DSO s účinnosťou od 9.2.2021 znovu otvorený
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Harmonogramy zberu objemného odpadu a biologicky rozložiteľných odpadov – BRO v roku 2021
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Dočasne pozastavená prevádzka zberného dvora v Radvani od 19.12.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Objednajte si bezplatný zber elektroodpadu z tzv. bielej techniky už na túto sobotu 12.12.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Bezplatný zber elektroodpadu z bielej techniky priamo z vašej adresy už aj v našom meste
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Pozastavenie prevádzky Zberného dvora v Radvani od 24.10. do 1.11.2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 03. a 10. októbra 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 2.- 4. októbra a 9.-11. októbra 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zmena harmonogramu zberu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a od právnických osôb a podnikateľov
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarný zber nebezpečného odpadu z domácnosti – 16. a 23. mája 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad – 25.-26. apríla a 02.-03. mája 2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia