Nakladanie s odpadmi

Nebezpečné odpady, elektroodpady a batérie

Nebezpečný odpad, teda odpad s obsahom škodlivín tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Odpady s obsahom škodlivín, elektrické spotrebiče, batérie – autobatérie; batérie-suché články; farby a lieky po záručnej  dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; olejové látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, prázdne tonery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické spotrebiče, – je možné:

  • odovzdať celoročne v prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici (smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu) a to od pondelka do piatka od 7:30 do 15:30 hod., telefonický kontakt:  048/471 25 25.
  • alebo dvakrát ročne počas mobilného zberu nebezpečných látok realizovaných uvedenou spoločnosťou. Podrobný harmonogram jarného kola, ktoré prebehne 11. a 18. mája 2024 je uvedený tu: Jarné kolo zberu nebezpečného odpadu – 11. a 18. mája 2024-HARMONOGRAM

 

ZBER tzv. BIELEJ TECHNIKY

V rámci spolupráce  zabezpečuje spol. ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciuvo vybraných termínoch bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej techniky, ako sú napríklad chladničky, mrazničky, umývačky ria­du, práčky, sušičky, sporáky, rúry, ale aj varné dosky, mobilné klimatizácie, radiá­tory, ohrievače, mikrovlnky či vysávače. Zber je potrebné objednať online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk Ak nahlásite do zberu aspoň jeden väčší spotrebič, spolu s ním budú odvezené aj iné menšie spotrebiče.

 

ZBER DROBNÉHO ELEKTROODPADU a BATÉRIÍ

Banská Bystrica je druhým krajským mestom, kde sú umiestnené špeciálne červeno-biele kontajnery určené na triedenie a zber, predovšetkým malých elektrospotrebičov, akými sú napríklad fény, mixéry, mobilné telefóny, ale i batérie a akumulátory. 20 špecializovaných kontajnerov je umiestnených rovnomerne na celom území mesta podľa priloženého Zoznamu, tak aby boli každému dostupné bez obmedzenia otváracími hodinami.

Zoznam umiestnenia kontajnerov na drobný elektroodpad v meste Banská Bystrica

Sieť červeno – bielych kontajnerov buduje a prevádzkuje organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá následne zabezpečí recykláciu a zhodnotenie vyzbieraného elektroodpadu a použitých batérií.

Ako fungujú červeno-biele kontajnery môžete vidieť na tomto videu: https://youtu.be/ZVJ-_Eq-ghE

Elektroodpad, ktorý sa do kontajnerov nezmestí a elektroodpad, ktorý do kontajnerov NEPATRÍ ako žiarovky, monitory, televízory, tonery a pod. máte možnosť bezodplatne odovzdať  počas otváracích hodín v Zbernom dvore nebezpečných odpadov v mieste prevádzky spoločnosti DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici, alebo prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov spôsobom kus za kus rovnakého druhu.

Galéria

Prílohy na stiahnutie