Oznamy mesta

Preskúšanie sirén

Dňa 12. júla  2024 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

 

V uvedenom termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.