Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Inšpektor MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto sociálny pracovník
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Oznámenie o realizácií výberového konania Asistent/ka osvety zdravia
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Voľné pracovné miesto referent/ka na stavebnom úrade
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Tatranská 63, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Šalgotarjánska 5 , Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Radvanská 26, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto Kuchár ZŠ s MŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Trieda SNP 20
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Nové pracovné pozície na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Pieninská 27
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Vedúca školskej jedálne ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta Učiteľ a Vychovávateľ ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov