Oznamy mesta

Publikované
ZŠ Ďumbierska 17 – ponuka práce
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto na školskom úrade, oddelenie školstva a mládeže
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto Hlavný/á kuchár/ka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ s MŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky ZŠ J.G.Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Oznámenie o realizácií výberového konania Asistent/ka osvety zdravia
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Tatranská 63, Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Šalgotarjánska 5 , Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Radvanská 26, Banská Bystrica – ukončené
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov