Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení IROP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto kuchárka do ŠJ pri MŠ Tatranská 63
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Mestská polícia v Banskej Bystrici príjme nových kolegov do výkonu služby
Mestská polícia
Publikované
Voľné pracovné miesto Kaderník/čka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Oznámenie o realizácií výberového konania Asistent/ka osvety zdravia
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Tatranská 63, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Šalgotarjánska 5 , Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Radvanská 26, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov