Oznamy mesta

Publikované
Voľné pracovné miesto inšpektor MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Ďumbierska 17
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v Agentúre sociálnych služieb KOMUCE, Robotnícka 12, BB
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto opatrovateľka v zariadení pre seniorov JESEŇ
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto kuchárka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto na oddelení investičnej výstavby a riadenia projektov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto vedúci(a) oddelenia územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy, Hronská 18, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy Slobodného slovenského vysielača
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Moskovská 2
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ s MŠ Radvanská 1
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Sitnianska 32
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Bakossova 5
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže