Projekty

Riešenie migračných výziev v meste Banská Bystrica

Kód
302091CVT2
Stav
Zrealizované
Dátum od
1. marca 2022
Dátum do
30. apríla 2023
Cena
2 267 200 EUR
Spolufinancovanie
0 EUR
Zdroj financovania
Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy
IROP-PO9-SC91-2023-108
Špecifický cieľ
9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

 

Cieľ projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky. Úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny.

 

Stručný popis projektu:

Mesto Banská Bystrica v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine, vynaložilo výdavky pre zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.  Miesto realizácie je územie mesta Banská Bystrica.

Využitím prostriedkov z OP IROP Prioritná os č.9 bola zabezpečená podpora cudzincov na území SR poskytnutím základných trvanlivých potravín s uvedeným dátumom spotreby (napr. konzervy, instantné polievky, cestoviny atď), špecifického spotrebného materiálu pre deti alebo všeobecného spotrebného materiálu (napr.základné hygienické potreby) a iný materiál (napr. teplé deky, zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci, spacie vaky atď) .

 

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/06/PLAGAT_FAST-CARE.pdf