Projekty

OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica“

Stav
Zrealizované
Kód výzvy
OPII-2020/7/11-DOP

Mesto Banská Bystrica sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica“ k projektu „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike.

Štúdia uskutočniteľnosti s prílohami je k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať formou vyplnenia dole uvedeného formulára (pripomienkovy formular  .xlsx) na e-mailovú adresu jan.jencik@banskabystrica.sk do 3.8.2020, 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

1 Studia uskutocnitelnosti

2 Prilohy k studii

3 TCO analyza

4 Rozpocet k studii

pripomienkovy formular

 

Cieľom dopytovo-orientovanej výzvy (kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020  je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou. V rámci tejto výzvy je cieľom realizácia projektov vo vybraných oblastiach fungovania verejnej správy v zmysle súčasných trendov využívania moderných informačných, komunikačných technológií a inovatívnych riešení.