Projekty

Mestská cyklotrasa Hušták-Kráľová – vetva B (Cyklolávka ponad R1)

Stav
Pripravované

Cieľ projektu:

je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, ako aj vybudovanie bezpečného chodníka pre cyklistov

Predmet projektu:

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva B (Cyklolávka ponad R1) bude situovaná v mestskej časti Banskej Bystrice – Radvaň, neďaleko obchodného domu TESCO a čerpacej stanice TESCO.

Vetva B s hlavným objektom cyklolávky ponad R1 bude plniť funkciu  spojenia západnej a východnej časti mestskej štvrte Radvaň. Cyklolávka bude slúžiť ako cyklistická komunikácia, ktorá pri rieke Hron bude nadväzovať na plánovanú cyklistickú cestičku Banská Bystrica- Sliač-Zvolen. Bude slúžiť ako prístupová komunikácia k železničnej stanici Radvaň a k prevádzkam na východnej strane R1.

 

Navrhované kapacity:

Dĺžka cyklotrasy –    cca 311 m