Projekty

Mestská cyklotrasa Hušták-Kráľová – vetva B (Cyklolávka ponad R1)

Kód
NFP302010BCW2
Stav
Prebiehajúce
Cena
3 275 719 EUR
Spolufinancovanie
163 786 EUR
Zdroj financovania
IROP
Kód výzvy
IROP-PO1-SC122-2020-59
Špecifický cieľ
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu:

je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, ako aj vybudovanie bezpečného chodníka pre cyklistov.

Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Predmet projektu:

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva B (Cyklolávka ponad R1) bude situovaná v mestskej časti Banskej Bystrice – Radvaň, neďaleko obchodného domu TESCO a čerpacej stanice TESCO.

Vetva B s hlavným objektom cyklolávky ponad R1 bude plniť funkciu spojenia západnej a východnej časti mestskej štvrte Radvaň. Cyklolávka bude slúžiť ako cyklistická komunikácia, ktorá pri rieke Hron bude nadväzovať na plánovanú cyklistickú cestičku Banská Bystrica- Sliač-Zvolen. Bude slúžiť ako prístupová komunikácia k železničnej stanici Radvaň a k prevádzkam na východnej strane R1. Vetva B sprístupní cyklodoprave nespočetné množstvo prevádzok služieb, obchodných a logistických prevádzok východnej časti mestskej štvrte Kráľová a mestskej časti Iliaš: predajne domácich potrieb, bytových doplnkov, športových potrieb, stavebnín, autodielov, autosalóny, servisné služby pre motoristov, stanicu STK a mnohé ďalšie. Občanov mesta Banská Bystrica vybudovanie tejto cyklotrasy umožní dochádzať do zamestnania bicyklom, čo pomôže výrazne znížiť potrebu auta pre dopravu do zamestnania. Cieľom je previesť cyklistov a peších, tak aby nevznikali zbytočné dopravné kolízie a vznikla logická spojnica daných mestských častí.

Cyklochodník bude 100%-ne prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií predstavuje 0,417 km.