Projekty

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva A

Stav
Pripravované

Cieľ projektu:

je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, ako aj vybudovanie bezpečného chodníka pre cyklistov

Predmet projektu:

Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva A bude slúžiť na cyklodopravu z mesta: od centra Európa SC do časti mesta – Kráľová:

začiatok trasy:       na ulici Na Troskách pri Európa SC

koniec trasy:           na mieste križovania Zvolenskej cesty pri vjazde pre zásobovanie Tesca

Plánovaná cyklotrasa je v súlade s územným generelom nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici a so záväznou časťou Územného plánu mesta Banská Bystrica.

 

Navrhované kapacity:

Dĺžka cyklotrasy: cca. 2 511 m