Projekty

Autentické mesto Banská Bystrica

Stav
Zrealizované

Logo Authenticity Banská BystricaBANSKÁ BYSTRICA – ORIGINÁLNE MESTO, VÝNIMOČNÍ ĽUDIA

Mesto Banská Bystrica  podpísalo 29.9.2021 v Cikkerovej sieni radnice memorandum o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.  Týmto krokom sme odštartovali začiatok našej spolupráce v rámci projektu Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Spoločným cieľom projektu „Autentické mesto – Banská Bystrica“ je prepojenie minulosti súvisiacej s duševným vlastníctvom nášho mesta, ktorým bolo baníctvo a inovácie s ním spojené, až po súčasnosť, keď sa z kultúrneho centra regiónu stalo miesto spájajúce výnimočných kreatívnych ľudí uvedomujúcich si dôležitosť ochrany výsledkov tvorivej ľudskej činnosti.

Zároveň chceme budovať povedomie Banskobystričaniek a Banskobystričanov o ochrane duševného vlastníctva a kultivovať mentalitu týkajúcu sa nákupu výlučne autentických výrobkov. Ako prvé slovenské mesto s bohatou históriu a množstvom osobností chceme zabrániť tomu, aby dochádzalo k akémukoľvek falšovaniu. Sme radi, že tento nápad sa realizuje práve v srdci Slovenska a my tak môžeme podporovať originálnosť a unikátnosť.

Galéria