Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

Kultúrne centrum Robotnícky dom

Robotnícky dom je v súčasnosti využívaný predovšetkým na realizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, kultúrno-osvetových činností, záujmových umeleckých činností či kultúrno-vzdelávacích aktivít.

Mesto Banská Bystrica realizovalo v roku 2015 rekonštrukciu, vďaka spolufinancovaniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.

Dominantou prvého nadzemného podlažia ostala zrekonštruovaná sála s kapacitou 230 sediacich divákov, ktorá je vybavená kvalitnou javiskovou, osvetľovacou i ozvučovacou technikou. Minulosť v Robotníckom dome sa prepája s prítomnosťou a tak zostal v sále zachovaný typický robotnícky znak – kosák a kladivo i zreštaurované drevené obrazy z roku 1957. Okrem sály je na tomto podlaží situovaný aj foyer so sociálnymi zariadeniami, šatňami a priestor pre občerstvenie.

Na druhom nadzemnom podlaží  sa nachádza priestor slúžiaci pre rôzne expozície, digitálnu prezentáciu histórie a súčasnosti mesta i sieň slávy so zázemím pre účinkujúcich, ktorá je využívaná na konferencie či workshopy. Priestory Robotníckeho domu sú vybavené prezentačnými zariadeniami a interaktívnymi informačnými panelmi. Tretie nadzemné podlažie slúži pre administratívu, príručný archív a stálu expozíciu „Svet bábok s Dušou“ z dielne známej bábkarskej rodiny Dušovcov-Pogorielovcov. Do objektu je citlivo zasadený presklený výťah pre imobilných občanov.

Od roku 2020 sa na kultúrne podujatia využíva aj nádvorie s kapacitou 120 miest.

Viac informácií nájdete na stránke www.robotnickydom.sk

Prevádzkový poriadok – Robotnícky dom

Oznamy