Oddelenia

Oddelenie prevádzky informačných technológií

 • zodpovedá za prevádzku, údržbu a bezpečnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“),
 • zodpovedá za prevádzku počítačovej siete typu LAN, WAN – pripojenie na Internet, vzdialenú správu, pripojenie externých subjektov, zariadení informačného systému a diagnostikovanie a následné odstránenie chýb počítačového systému a siete,
 • zodpovedá za optimálne rozmiestnenie a využitie IT,
 • zodpovedá za prevádzku a servis telefónnej ústredne a inštalovaných pripojení vrátane prevádzky mobilných telefónnych zariadení, prevádzku a servis technického vybavenia Veľkej siene MsÚ a po technickej stránke zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva (hlasovacie zariadenie, audiovizuálna technika, digitálne spracovanie záznamov a materiálov a vybavenie poslancov mestského zastupiteľstva počítačovou technikou)
 • zabezpečuje servis výpočtovej techniky a programového vybavenia (zálohovanie a obnova dát),
 • zabezpečuje prijímanie, evidenciu a správu požiadaviek IKT na úrovni callcentra,
 • eviduje požiadavky v informačnom systéme, prideľuje, sleduje a kontroluje stav vybavenia koordinuje práce pri riešení zložitých problémov
 • analyzuje, vyhodnocuje a spracúva reporting požiadaviek IKT,
 • podáva návrhy na zefektívnenie procesov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov z pohľadu IKT.

Oznamy oddelenia

  Ďalšie oznamy oddelenia