Úrad

Klientské centrum

Klientske centrum poskytuje komplexné informácie pre občanov súvisiace s činnosťou mestského úradu. Pracovníci centra Vám poskytnú odborné poradenstvo a všetky potrebné tlačivá, nájdete tu aj podateľňu. Pokladňa v klientskom centre prijíma všetky druhy platieb v prospech Mesta Banská Bystrica. V klientskom centre sa nachádzajú aj odborné pracoviská daní a poplatkov, stavebného úradu a sociálnych vecí. Klientske centrum sa nachádza na prízemí vpravo v budove mestského úradu na ulici Československej armády 26.

 

Bezplatná telefónna linka klientskeho centra mestského úradu

0800 14 15 14

 

E-mail

podatelna@banskabystrica.sk

Galéria