Úrad

Klientske centrum

Klientske centrum mestského úradu poskytuje komplexné informácie pre občanov súvisiace s činnosťou mestského úradu. Pracovníci centra Vám poskytnú odborné poradenstvo a všetky potrebné tlačivá, nájdete tu aj podateľňu. Pokladňa v klientskom centre prijíma všetky druhy platieb v prospech Mesta Banská Bystrica. V klientskom centre sa nachádzajú aj odborné pracoviská daní a poplatkov, stavebného úradu a sociálnych vecí. Klientske centrum sa nachádza na prízemí vpravo v budove mestského úradu na ulici Československej armády 26.

 

Úradné hodiny klientskeho centra

Pondelok7:30 – 17:00  hod.
Utorok7:30 – 16:00  hod.
Streda7:30 – 17:00  hod.
Štvrtok7:30 – 16:00  hod.
Piatok7:30 – 15:00  hod.

Úradné hodiny odborných útvarov klientskeho centra

Pondelok7:30 – 15:30  hod.
Utorok7:30 – 15:30  hod.
Streda7:30 – 17:00  hod.
Štvrtok7:30 – 15:30  hod.
Piatok7:30 – 15:00  hod.

 

Bezplatná telefónna linka klientskeho centra mestského úradu

0800 14 15 14

Telefóny

Informácie  048/ 4330 321
Informácie  048/ 4330 322
Miestne dane a poplatky (poradenstvo)  048/ 4330 222
Stavebný úrad (stavebné konania)  048/ 4330 444
Sociálne veci (sociálne služby, poradenstvo)  048/ 4330 777

 

E-mail

podatelna@banskabystrica.sk

Galéria