Tlačové správy

Skončilo sa druhé kolo verejných stretnutí k projektu Zelené sídliská (zelené oázy)

4. novembra 2021

Celkovo štrnásť stretnutí v siedmich lokalitách mesta pod Urpínom, viac ako tristo Banskobystričaniek a Banskobystričanov, desiatky inšpiratívnych návrhov na zlepšenie verejných priestranstiev. To je len stručná charakteristika dvoch kôl verejných diskusií k projektom Zelených sídlisk (zelených oáz) zameraných na budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s ohľadom na zmenu klímy a podporu biodiverzity. V ďalšej fáze […]

V meste pod Urpínom pribudnú ďalšie Kamene zmiznutých

4. novembra 2021

Banská Bystrica je jedno z mnohých miest nielen na Slovensku, ale aj po celej Európe, kde boli osadené Stolpersteine, tzv. Kamene zmiznutých. Sú poukladané pred domami ľudí, ktorí prišli o život v období holokaustu a nacistického režimu. Ide o projekt nemeckého umelca Guntera Demniga. Tento unikátny projekt funguje na Slovensku už desať rokov zásluhou banskobystrického […]

Na Uhlisku pribudla prvá meracia stanica kvality ovzdušia

2. novembra 2021

Mesto Banská Bystrica uviedlo do prevádzky pilotnú kompaktnú environmentálnu stanicu pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík. Meracia stanica  je umiestnená na Uhlisku a je schopná kontinuálne merať 13 veličín.  Vyhodnocovanie jednotlivých údajov umožní samospráve v budúcnosti plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na […]

Hlasujte za projekt v participatívnom rozpočte, ktorý je vám najbližší

28. októbra 2021

Od dnešného dňa až do 30. novembra 2021 je možné hlasovať v priestoroch Informačného centra v Radnici (Námestie SNP 1) a v Klientskom centre Mestského úradu (Československej armády 26) za projekty v participatívnom rozpočte. Hlasovať môže každý, kto dosiahne vek 15 rokov, má trvalý či prechodný pobyt v Banskej Bystrici, alebo v meste pod Urpínom […]

Ján Nosko: Nesúhlasíme so zrušením Krajského súdu v Banskej Bystrici

28. októbra 2021

Vedenie mesta Banská Bystrica rovnako ako aj zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja nesúhlasia s treťou verziou súdnej mapy z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Odmietajú zrušenie banskobystrického Krajského súdu a jeho ponechanie ako pracoviska Krajského súdu v Žiline. Spoločne deklarujú, že plánovaným krokom v zmysle reformy súdnictva a prípravou súdnej mapy sa zhorší nielen výkon spravodlivosti, ale aj prístup občanov k súdu, konania […]

Banská Bystrica má nového hlavného architekta, je ním skúsený odborník v oblasti architektúry a urbanizmu

27. októbra 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu hlavného architekta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry bol nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má zásadný dopad na rozvoj a budúcnosť mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície samospráva predĺžila lehotu podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru […]

Mesto v spolupráci s BBSK pripravuje výjazdové očkovacie jednotky na Fončordu a do Sásovej už túto sobotu

26. októbra 2021

Epidemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, a to platí aj pre banskobystrický okres. Počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 naďalej rastie, a v rámci covid automatu sme sa dostali do druhého stupňa ohrozenia s prísnejšími opatreniami. Blížiaca sa čierna fáza by znamenala lokálny lockdown, opäť výrazné ekonomické dopady, obmedzenia pre prevádzky či organizátorov podujatí. Preto mesto Banská Bystrica, Banskobystrický […]

Banská Bystrica neuspela na ceste za titulom Mesto kultúry 2022, v nastavenom projekte však bude pokračovať

26. októbra 2021

Mesto Banská Bystrica od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej výzvy Fondu na podporu umenia. V prípravnej fáze pracovala vytvorená programová rada na projekte spolu s oddelením kultúry mestského úradu a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce i neziskových organizácií. Poctivá a cieľavedomá […]

Finišujúce práce na výstavbe nového mosta do mestskej časti Iliaš si vyžiadajú ďalšie krátkodobé dopravné obmedzenia

22. októbra 2021

Z dôvodu osádzania obrubníkov, asfaltovania cesty a zaťažovacích skúšok nového mosta, bude v dňoch 27. až 29. októbra nevyhnutné vylúčiť automobilovú dopravu na pôvodnom provizórnom moste, ktorý slúži pre motoristov i peších ako dočasná obchádzková trasa. Následne sa budú robiť chodníky a ďalšie dokončovacie práce. V dňoch 22. až 24. novembra by mala byť realizovaná posledná výluka dopravy, nakoľko sa uskutoční […]

Ján Nosko: Stavebné práce na zimnom štadióne napredujú, v decembri chceme spustiť domáce zápasy

21. októbra 2021

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna vo svojej histórii sa začala v decembri minulého roka odovzdaním staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi. Dnes sú stavebné práce ukončené na 80 percent a banskobystrickí Barani sa už pripravujú na odohratie svojho prvého zápasu na domácom ľade. Práce sa v súčasnosti zameriavajú na finalizáciu zateplenia fasád, montáže obkladov a dlažieb, schodísk i zábradlí na novej západnej tribúne. Začiatkom […]

Cyklomost prepojí Radvaň s rodinnou cyklocestičkou

20. októbra 2021

Téme využívania ekologickejších foriem dopravy a budovaniu cyklotrás sa mesto Banská Bystrica venuje dlhodobo. Po zrealizovaní prvej plnohodnotnej cyklotrasy Hušták – Podlavice v roku 2019 priniesla poctivá dlhotrvajúca projektová príprava ďalšie pozitívne výsledky. Samospráva bola úspešná a z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) získala 3,1 mil. eur na výstavbu cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 […]

Práce na tvorbe Plánu udržateľnej mobility sú v ďalšej fáze, začína sa prieskum statickej dopravy

19. októbra 2021

V druhej polovici septembra mohli obyvatelia stretnúť odborníkov zo žilinskej univerzity v piatich lokalitách mesta, v ktorých mali možnosť pripomienkovať a navrhovať zlepšenia opatrení v oblasti dopravy v Banskej Bystrici. K ďalším činnostiam riešiteľského tímu, ktorý pre naše mesto spracováva strategický dokument Plán udržateľnej mobility je dopravný prieskum zameraný na statickú dopravu a parkovanie, ako aj intenzitu dopravy na […]

Od štvrtka štartujeme druhé kolo verejných stretnutí s obyvateľmi k projektom Zelených sídlisk

19. októbra 2021

Po prvom kole diskusií k projektom revitalizácie vnútroblokov v siedmich častiach mesta, pokračuje samospráva ďalšími stretnutiami. Na základe všetkých zosumarizovaných podnetov od obyvateľov na nich zamestnanci Oddelenia územného plánovania a architekta mesta MsÚ predstavia návrh lokalitného programu v grafickom prevedení. Banskobystričania a Banskobystričanky si tak budú môcť za účasti odborníkov finálne odsúhlasiť, čo by malo v budúcnosti v okolí ich domovov pribudnúť, […]

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov

18. októbra 2021

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú daňovým poplatníkom upomienky upozorňujúce na to, aby dane zaplatili, inak bude ich prípad postúpený na exekúciu, stále existujú ľudia, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Banskobystrický mestský úrad preto v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici testuje projekt, […]

Pozostalí môžu využiť nové cintorínske služby, trh k Pamiatke zosnulých sa začne 26. októbra na tržnici na Nám. Š. Moysesa

18. októbra 2021

Po minuloročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, mesto opäť pripravuje príležitostný trh k Pamiatke zosnulých. Stánky s kvetmi, kyticami a slamienkami budú umiestnené na trhovisku na Námestí Štefana Moysesa v dňoch od 26. októbra do 2. novembra 2021. Predajcovia budú k dispozícii od 9:00 do 18:00 hod. V období od 22. októbra do 8. novembra 2021 […]

Nový most v Jakube skvalitní život obyvateľov

15. októbra 2021

Okrem veľkých projektov a rekonštrukcií zameriava samospráva pozornosť aj na menšie okrajové mestské časti s cieľom skvalitniť život všetkých obyvateľov. Príkladom je finišujúca výstavba nového mosta do Iliaša či aktuálne ukončenie stavebných prác na novom premostení v Jakube za kostolom. Vďaka tejto oprave sa už Jakubčania nemusia obávať o bezpečnosť, nakoľko už čoskoro sa komfortne dostanú k svojim domovom peši, […]

Do konca januára 2022 je možné posielať návrhy na laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora a udelenie Čestného občianstva

15. októbra 2021

V Banskej Bystrici žije veľa významných osobností a pôsobí mnoho inštitúcií, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno nášho mesta po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak takýchto ľudí, združenia či kolektívy poznáte, dajte nám o nich vedieť. Aj budúci rok primátor mesta Ján Nosko udelí Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu […]

Počty nakazených na ochorenie COVID-19 stúpajú, správajme sa zodpovedne

13. októbra 2021

Počty nakazených na ochorenie COVID 19 stúpajú z týždňa na týždeň aj v banskobystrickom regióne, preto je aj mesto Banská Bystrica od 11. októbra zaradené podľa COVID automatu do červenej fázy s prísnejšími opatreniami. Naďalej je dôležité chrániť sa, správať sa zodpovedne a dôsledne dodržiavať všetky potrebné nariadenia. Podľa štatistík Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa ochorenie koronavírusu […]