Tlačové správy

Majitelia dlhodobo stojacich vozidiel by mali spozornieť

10. júla 2020

Vo VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva nastalo niekoľko zmien. Okrem úpravy sadzby daní za osobitné užívanie verejného priestranstva pri organizovaní kultúrnych podujatí reaguje samospráva na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV). Ide o niekoľko automobilov, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie najmä na sídliskách. Novým mechanizmom a vyrubením vysokého […]

Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy

7. júla 2020

Dnes bolo zverejnené zelené verejné obstarávanie (zohľadňujúce environmentálne ukazovatele) na dopravcov poskytujúcich autobusovú a trolejbusovú dopravu v Banskej Bystrici. Jednou súťažou rozdelenou na dve časti chce mesto vysúťažiť dvoch zmluvných partnerov, ktorí budú v meste pod Urpínom poskytovať služby v mestskej hromadnej doprave od 1. 1. 2021 v plnom rozsahu na ďalších desať rokov. Samospráva kladie dôraz […]

Dobrá správa pre plaveckú verejnosť a športové kluby – plaváreň otvárame 15. júna

11. júna 2020

Nakoľko počas „koronavírusového“ obdobia bola prevádzka plavárne na Štiavničkách úplne odstavená, po uvoľnení vládnych opatrení a opätovnej príprave na spustenie prevádzky MBB a. s. oznamuje, že Krytú plaváreň na Štiavničkách pre plaveckú verejnosť a športové kluby definitívne otvorí v pondelok 15. júna. Odporúčaná kapacita pre vstup na plaváreň je dvesto ľudí a odporúčaná kapacita relaxačného […]

Najmenší sa vrátili do vynovených priestorov škôlky na Uhlisku

11. júna 2020

Materská škola na Ulici 9. mája na Uhlisku zmenila za posledný rok svoju podobu.  Po komplexnej rekonštrukcii, rozšírení kapacít a nákupe nového vybavenia je modernejšia, priestrannejšia, kvalitnejšia a bezbariérová. Vďaka prístavbe nového objektu ju bude môcť navštevovať na rozdiel od pôvodného počtu  63 až 107 detí. Skrášlenie vonkajšej záhrady a ihriska spolu s obnovou prístupovej cesty a chodníkov […]

Krytá plaváreň na Štiavničkách čoskoro opäť privíta verejnosť a športové kluby

2. júna 2020

Počas koronavírusového obdobia bola plaváreň na Štiavničkách úplne zatvorená nielen pre verejnosť, ale aj pre športové kluby. S uvoľňovaním vládnych opatrení by sa podľa riaditeľa mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a. s. Dušana Argaláša mohla opäť otvoriť pre  všetkých záujemcov v polovici júna. Potrebné bude dodržiavať všetky nariadenia hlavného hygienika SR. Vstupné ostane nezmenené. „Krytú plaváreň na Štiavničkách […]

Záhradnícke a rekreačné služby menia na vybraných plochách manažment kosenia

28. mája 2020

Zmena klímy sa prejavuje zvýšením priemernej teploty vzduchu a výkyvmi počasia. V súčasnosti je u nás v Banskej Bystrici dlhšie obdobie sucha sprevádzané len krátkodobými nízko intenzívnymi zrážkami. Mesto preto musí klásť čoraz väčší dôraz na zadržiavanie a lepšie využívanie vody na verejných priestranstvách a pristúpiť napríklad aj k zmene manažmentu kosenia na vybraných plochách. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene môže […]

Uvoľňovanie vládnych opatrení – fungovanie mestského úradu a ďalších zariadení

27. mája 2020

Mestský úrad od 1. júna otvorený pre verejnosť v plnom rozsahu Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, mesto Banská Bystrica otvára od 1. júna pre verejnosť  mestský úrad vrátane jedálne v plnom rozsahu, za dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Klientske centrum, Matričný úrad a ohlasovňa pobytu budú pre […]

1. júna sa môžeme tešiť na MDD v Robotníckom dome, otvorenie Hodinovej veže i spustenie fontán

27. mája 2020

Banskobystričania môžu mať ďalší dôvod na radosť. Od 1. júna  bude pre verejnosť opäť sprístupnená Hodinová veža, Robotnícky dom a informačné centrá. Najmenší obyvatelia môžu osláviť svoj sviatok, Medzinárodný deň detí, divadelným predstavením Danka a Janka. S prichádzajúcou letnou sezónou vytryskne v meste pod Urpínom v prvý júnový deň aj päť fontán a vyznávači cykloturistiky […]

Udržba výtvarných diel a pamätihodností mesta pokračuje aj v tomto roku

22. mája 2020

Banskobystričania mohli v poslednom období spozorovať, že päť výtvarných diel, ktoré sú desiatky rokov súčasťou rôznych lokalít mesta prešlo komplexnou obnovou. Sochy vrátane podstavcov, ktoré vytvorili pred mnohými rokmi známi akademickí sochári sú dnes viditeľne čistejšie a krajšie. Samospráva zároveň vykonala jarnú údržbu zelene v ohrade Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke. Ide o dve diela […]

Mesto otvorí k 1. júnu svoje školy a škôlky

21. mája 2020

V súvislosti s ďalším uvoľňovaním vládnych opatrení dnes opätovne zasadol Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Prítomní členovia aj za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva diskutovali najmä na tému otvorenia škôl a školských zariadení. Ďalšia vlna uvoľňovania vládnych opatrení platná od 20. mája počíta len s otvorením materských škôl, prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl, školských jedální […]

Mesto zverejnilo virtuálny digitálny 3D model Banskej Bystrice  

20. mája 2020

Banská Bystrica sprístupňuje pre verejnosť virtuálny digitálny 3D model mesta pod Urpínom s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde inde na Slovensku. Dôverný obraz reality sa  skladá z takmer 19 000 stavieb  a významným spôsobom pomôže pri  práci odborných útvarov mesta. Tie budú môcť všetky väčšie investičné akcie vkladať do vybraného územia, čím získajú reálny pohľad na […]

Viac ako 60-ročná Materská škola na Jilemnického ulici na Fončorde má novú kanalizáciu

30. apríla 2020

Skvalitňovanie podmienok pre deti a žiakov v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je prioritou samosprávy dlhodobo. Okrem eurofondových projektov zameraných na rozširovanie kapacít a rekonštrukcie škôlok, sú financie z mestského rozpočtu pravidelne investované aj do ďalších nevyhnutných opráv. V týchto dňoch sú v plnom prúde stavebné práce komplexnej obnovy vonkajšej kanalizácie a hydroizolácie obvodových stien […]

Mesto zriadilo záchytné centrum pre ľudí bez domova

29. apríla 2020

Banská Bystrica reaguje na vládne nariadenie, podľa ktorého majú mestá nad 20 tisíc obyvateľov povinnosť zriadiť karanténne zariadenie pre ľudí bez domova s podozrením či pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. Napriek nulovej finančnej pomoci od štátu, vybudovala samospráva počas uplynulého víkendu záchytné centrum pre bezdomovcov mimo obytných zón. Nachádza sa v Laskomerskej doline pri chate, ktorá je […]

Banská Bystrica je najmenej zadlžené krajské mesto

29. apríla 2020

Po nástupe  Jána Noska do funkcie primátora v roku 2014 bol dlh mesta Banská Bystrica vo výške takmer 14 500 000 eur, čo predstavovalo v prepočte na jedného obyvateľa 187 eur. Dnes je Banská Bystrica s výškou dlhu 6 100 000 eur (80 eur na obyvateľa) najmenej zadlženým krajským mestom na Slovensku. Vďaka efektívnemu hospodáreniu v dobrých ekonomických […]

Druhá etapa obnovy Vojnového cintorína v Majeri bola ukončená

22. apríla 2020

Návštevy archívu, sondážne práce, geodetické zamerania, vypracovanie štúdie, vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže, vyhotovenie projektovej dokumentácie, získanie stavebného povolenia či samotná realizácia. To je len niekoľko krokov mesta smerujúcich k obnove už takmer zaniknutého pietneho miesta. Banská Bystrica sa dnes môže pochváliť tým, že za štyri roky dokázala zrealizovať jedinečný projekt, ktorý vrátil Vojnovému cintorínu v Majeri […]

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú testovaní na COVID-19

22. apríla 2020

Vo štvrtok, 23. apríla 2020 sa od 10:00 hod. začne s testovaním všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, vrátane terénnych pracovníkov a opatrovateliek. Dohodol sa na tom primátor Ján Nosko so spoločnosťou MEDIREX, ktorá zabezpečí testovanie na koronavírus COVID-19 bezplatne prostredníctvom mobilných odberových zariadení na troch miestach.  „Nečakáme, prichádzame s vlastnou […]

Mesto venuje pozornosť aj rómskym osadám a ľuďom bez domova

21. apríla 2020

Banská Bystrica robí v aktuálnom mimoriadnom období maximum aj pre marginalizované skupiny obyvateľstva. Zamestnanci Odboru sociálnych vecí Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v spolupráci s dobrovoľníkmi banskobystrického Červeného kríža, distribuovali ochranné rúška pre deti a dospelých do všetkých rómskych osád na území mesta ešte v závere marca. S druhým kolom roznášania rúšok začínajú počas […]