Aktuality

Všetky aktuality

Práce v Majeri pokračujú

13. septembra 2019

V roku 2016 vyhlásila samospráva urbanisticko-architektonickú súťaž zameranú na obnovu vojenského cintorína v Majeri. S opravami sa začalo minulý rok v auguste a v novembri 2019 sme si 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny pripomínali v Banskej Bystrici už na dôstojnom pietnom mieste. V najbližších dňoch sa pozornosť opäť upriami na cintorín v Majeri, kde mesto odštartuje druhú a tretiu etapu prác. Celková cena […]

Európsky týždeň mobility

13. septembra 2019

Banskobystrická samospráva sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility. Táto európska iniciatíva nabáda mestá i obce zavádzať a podporovať trvalo udržateľné dopravné opatrenia a vyzývať obyvateľov, aby si vyskúšali alternatívy k používaniu automobilov. V spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica mesto organizuje rôzne zaujímavé aktivity.  Inak to nebude ani budúci týždeň od 16. do 22. septembra. Európska komisia […]

Oficiálne sme otvorili prvú cyklotrasu v Banskej Bystrici

4. septembra 2019

Samospráva sa dlhodobo usiluje zlepšovať podmienky pre cyklistov v našom meste. Prvým krokom bolo vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 360 000 eur z rozpočtu ešte v roku 2016. Po zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania či samotnej výstavby sa cyklotrasa Hušták – Podlavice tento rok konečne […]

Mesto si výročie SNP pripomína aj obnovou pamätníka v Kremničke

28. augusta 2019

Samospráva počas posledných rokov venuje zvýšenú pozornosť pietnym miestam. Vytvárame podmienky potrebné na zachovanie, obnovu a využívanie pamiatkového fondu a podporujeme iniciatívy obyvateľov i občianskych združení pri ich ochrane.  Staráme sa tiež o opravu a údržbu pamiatok či pamätihodností, zabezpečujeme pasportizáciu a ochranu pietnych symbolov na našom území. Po obnove v Majeri mesto v marci 2019 […]

Tohtoročný Radvanský jarmok bude v znamení zvonov

23. augusta 2019

September v meste pod Urpínom je vždy plný hudby, tanca, tradícií, remesiel, ale aj dobrého jedla. Jedno z najočakávanejších podujatí – Radvanský jarmok, sa uskutoční od 6. do 8. septembra. Po modrotlači a drotárstve sa tento rok môžu Banskobystričania i návštevníci tešiť na  zvony vo všetkých podobách. V roku 2011 bolo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska spolu […]

Vláda schválila finančné prostriedky na EYOF 2021 v Banskej Bystrici

22. augusta 2019

Európsky olympijský festival mládeže je jedným z najvýznamnejších európskych športových podujatí na športovej úrovni majstrovstiev Európy juniorov, a je to tiež najväčšie multišportové podujatie, ktoré sa v celej histórii Slovensku bude organizovať. Právo organizovať EYOF 2021 získalo mesto Košice, no v marci tohto roku sa organizácie vzdalo. Šestnásty ročník Európskeho festivalu mládeže sa preto o dva roky uskutoční v Banskej Bystrici. […]

Mesto podpísalo memorandum s Technickou univerzitou vo Zvolene

19. augusta 2019

Banská Bystrica, Európske mesto športu pre rok 2017, sa už v týchto dňoch pripravuje na jedno z najväčších športových podujatí pre mládež, ktoré sa v našom meste uskutoční v roku 2021. Podujatie je síce zamerané na šport, no Banská Bystrica i celý región sa vďaka nemu zviditeľnia aj v oblasti cestovného ruchu. Času je málo a organizácia bude […]

Mesto neplánuje výstavbu nájomných bytov na Severnej ulici

14. augusta 2019

Téma nájomných bytov pre mladých ľudí je v Banskej Bystrici stále aktuálna. Už v minulosti boli preto vytypované lokality, ktoré sú vhodné na takúto výstavbu. Počas posledných dní sa v médiách a na sociálnych sieťach šíria nepravdivé informácie o tom, že mesto Banská Bystrica plánuje vybudovať nové nájomné byty na Severnej ulici, s čím zásadne […]

3. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 19.8.2019 – UPOZORNENIE

13. augusta 2019

U P O Z O R N E N I E III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktoré sa malo uskutočniť dňa 19. augusta 2019 o 9.00 hod. vo Veľkej sieni Mestského úradu sa na základe rozhodnutia primátora mesta konať nebude. Organizačné oddelenie Mestského úradu v Banskej Bystrici   Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej […]

Mestský majetok zveľaďujeme a udržiavame

13. augusta 2019

Každoročne sa v rozpočte mesta počíta aj s finančnými prostriedkami na zabezpečenie údržby budov vo vlastníctve mesta. Aj keď nejde o veľké rekonštrukcie, ale drobné opravy, ich realizácia je nevyhnutná k zabezpečeniu ich bezproblémového chodu. Investície sa zameriavajú na stavebnú obnovu objektov, odstraňovanie havarijných stavov či nákup potrebného vybavenia. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenených viac ako 2 300 […]

Prioritou na zimnom štadióne je bezpečnosť

12. augusta 2019

V súvislosti s prípravou rekonštrukcie západnej tribúny Zimného štadióna v Banskej Bystrici mestská spoločnosť MBB a.s., ako vlastník štadióna, oslovila odborníkov z drevárskej fakulty vo Zvolene za účelom posúdenia skutkového stavu jeho drevenej konštrukcie. Na základe odborného posúdenia bol statikom vypracovaný statický posudok so zoznamom nevyhnutných opatrení, ktoré bolo potrebné z hľadiska bezpečnosti bezodkladne vykonať. […]

Na stavbu protipovodňových opatrení bude dozerať environmentálny dozor

6. augusta 2019

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. od minulého roka realizuje projekt protipovodňovej ochrany mesta. Napriek tomu, že samospráva nie je investorom projektu, aktívne túto výstavbu sleduje a vstupuje do jej prípravy. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú kontrolných dní a komunikujú aj s aktivistami, aby boli investorovi a staviteľovi odovzdané všetky relevantné podnety a požiadavky. Jednou z požiadaviek […]

Odpadové hospodárstvo po novom

1. augusta 2019

V prvý augustový deň oficiálne preberá službu zberu komunálneho odpadu v našom meste spoločnosť Marius Pedersen. Nová zmluva je podpísaná na desať rokov a prináša mnohé novinky s moderným a inovatívnym prístupom. Pri formovaní požiadaviek na poskytovanie služby zberu odpadu sme kládli dôraz na zlepšenie kvality životného prostredia, čistotu verejných priestranstiev, logistiku pri zbere odpadov, […]

Vytvorili rekordný obrazec

23. júla 2019

Banskobystrickým školákom a škôlkárom sa v predposledný deň školského roka podarilo dostať sa do Knihy slovenských rekordov. V parku pod Pamätníkom SNP rozložili na trávnik svoje maľby tak, že vzniklo číslo 5013, ktorého šírka bola 16 metrov a dĺžka dosiahla 39 metrov. Číselný obrazec však nebol iba novým rekordom. Stal sa aj pripomienkou faktu, že […]

Skrášlime okolie Parku pod Pamätníkom SNP

18. júla 2019

Múzeum SNP a jeho areál patria k najnavštevovanejším miestam v Banskej Bystrici. Počas osláv 75. výročia SNP budú kroky mnohých viesť práve do tejto časti mesta. V súvislosti s tým sa zrealizujú na základe finančnej podpory vlády SR opravy ciest a chodníkov v blízkom okolí. Od 18. júla 2019 začína mesto s opravou časti miestnej komunikácie Kapitulská […]

Čakajú nás zmeny v odpadovom hospodárstve

16. júla 2019

Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov. Naše mesto čaká začiatkom augusta, po 28 rokoch, náročná a rozsiahla zmena služby zberu komunálneho odpadu, ktorá však prinesie mnohé novinky. Podstatnou zmenou v oblasti zberu komunálneho odpadu je […]

Sme jeden tím

10. júla 2019

Banská Bystrica, 10. júl 2019 – V Banskej Bystrici dnes vyvrcholila dvojdňová oficiálna návšteva zástupcov Koordinačnej komisie EYOF 2021, predsedu Koordinačnej komisie EYOF 2021 Josepha Cassara a športového riaditeľa Európskych olympijských výborov Petra Brülla. Išlo o sériu pracovných stretnutí, počas ktorých bola odprezentovaná príprava mesta a regiónu na konanie Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu v roku […]

Letný Európsky olympijský festival mládeže 2021 bude hostiť mesto pod Urpínom

4. júla 2019

Banská Bystrica, 4. júl 2019 – Vrcholné európske športové podujatie pre mládež – XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) – v roku 2021 bude hostiť mesto v srdci Slovenska. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) úspešne uzavrel sériu rokovaní so zástupcami mesta pod Urpínom týkajúcich sa organizácie letného EYOF 2021. Toto multišportové podujatie pre mladých európskych […]