Aktuality

Všetky aktuality

Banská Bystrica chce v spolupráci s obyvateľmi vytvoriť ZELENÉ OÁZY

10. júna 2021

Po vzore schválených projektov revitalizácie vnútroblokov v Rudlovej-Sásovej a na Fončorde, plánuje samospráva pokračovať v ďalších. Keďže sa očakáva, že v novom programovom období bude možnosť  čerpať eurofondy na tzv. zelenú a modrú infraštruktúru, mesto sa chce projektovo pripraviť už dnes. Z tohto dôvodu vytypovalo oddelenie územného plánovania a architekta mesta sedem rozsiahlych plôch v rôznych častiach Banskej Bystrice, ktoré by si […]

Práce na moste v Iliaši pokročili, čoskoro sa začnú dopravné obmedzenia

9. júna 2021

Projekt výstavby nového mosta do mestskej časti Iliaš je v plnom prúde. Aktuálne sa stavebné práce zameriavajú na nevyhnutnú preložku prívodu elektrickej energie. Následne sa začne s prekládkou jednosmerného pôvodného mosta do novej polohy, ktorý bude slúžiť na prejazd z Iliaša a späť až do doby, kým sa nevybuduje nový obojsmerný most. Z dôvodu postupu prác na protipovodňových opatreniach mesta […]

V Banskej Bystrici nastúpi do mestských materských škôl od septembra 649 detí

8. júna 2021

Dlhodobým cieľom mesta Banská Bystrica je rozširovanie kapacít vo svojich materských školách. Od roku 2015 sa stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu, a najmä získanými eurofondmi podarilo pre malých škôlkarov vytvoriť 286 nových miest. Vďaka tomu mohla samospráva už druhý školský rok po sebe prijať do svojich škôlok všetky deti, ktoré splnili podmienku predškolského veku, […]

Čoskoro sa začne s rekonštrukciou Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice

7. júna 2021

Začiatkom marca vypísalo mesto verejné obstarávanie na zhotoviteľa v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou troch úsekov miestnych komunikácií, ktoré patria v Banskej Bystrici k frekventovaným vozovkám. Dnes sú už v rukách vysúťaženej spoločnosti, ktorá sa v najbližších mesiacoch postará o ich rekonštrukciu. Frézovanie prvej cesty by sa malo začať 14. júna, pričom stavebné práce budú prebiehať postupne po úsekoch za premávky. Obyvateľov žiadame […]

Banskobystrické kultúrne leto odštartujú Dni mesta, pozrite si program

4. júna 2021

Kultúrne leto v Banskej Bystrici aj tento rok odštartujú Dni mesta, na ktoré sa Banskobystričania môžu tešiť od 17. do 19. júna 2021. Takmer 30 banskobystrickým kultúrnym inštitúciám, občianskym združeniam a jednotlivcom pôsobiacim v našom meste sa podarilo spojiť sily, a aj napriek epidemiologickým opatreniam pripravili takmer 60 podujatí pre všetky vekové kategórie. Obyvateľov i návštevníkov tak čakajú tri dni […]

Začína sa rozsiahla revitalizácia vnútrobloku v Sásovej, pozrite si vizualizácie

31. mája 2021

Ešte v roku 2018 sa stretlo vedenie mesta s obyvateľmi Sásovej v jedálni Základnej školy na Sitnianskej ulici, aby diskutovali o plánovanej revitalizácii ihriska známeho pod názvom Opavia, priestoru pri tenisovom kurte a lokality za školským areálom. Po spracovaní projektovej dokumentácie, získaní eurofondov a verejnom obstarávaní na zhotoviteľa dnes bola plocha s rozlohou 4,5 hektárov odovzdaná do rúk vysúťažených realizátorov stavby. Hoci […]

Jubilejný desiaty ročník maratónu sa blíži, treba počítať s dopravnými obmedzeniami

28. mája 2021

Všetci fanúšikovia behu by mali zbystriť pozornosť. Po viac ako roku paralýzy celej ponuky zážitkových behov v dôsledku pandemických opatrení sa v sobotu, 5. júna 2021 uskutoční v Banskej Bystrici jediný večerný maratón v strednej Európe a tretí najväčší maratón na Slovensku. Podujatie prinesie aj niekoľko dopravných obmedzení. História Banskobystrického maratónu sa začala v roku […]

Na registráciu Do práce na bicykli máte čas ešte do 7. júna

27. mája 2021

So sloganom „Vezieme sa v tom spolu“ štartuje v Banskej Bystrici už 10. ročník kampane Do práce na bicykli, ktorá začala písať svoj príbeh v roku 2012 práve v meste pod Urpínom. Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica spolu s mestom Banská Bystrica sa už desaťročie snažia motivovať obyvateľov, aby svojou registráciou do kampane podporili vyvážený a […]

Hľadáme zhotoviteľa na revitalizáciu vnútrobloku na Tulskej ulici  

25. mája 2021

Mesto sa v týchto dňoch pripravuje na spustenie revitalizácie vnútrobloku medzi Tatranskou a Sitnianskou ulicou v Sásovej, o čom bude obyvateľov podrobnejšie informovať už v najbližšom čase. Zároveň samospráva hľadá zhotoviteľa na rekonštrukciu vnútrobloku medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím s rozlohou 14 000 metrov štvorcových. Ak bude priebeh verejného obstarávania bez problémov, so stavebnými prácami by sa mohlo začať už […]

Mesto ráta škody po intenzívnych dažďoch

18. mája 2021

Dnes o 14:00 hod. zasadli členovia Povodňovej komisie mesta Banská Bystrica, aby zosumarizovali škody, ktoré spôsobili intenzívne dažde. Počas celého dňa boli zamestnanci odborných útvarov v teréne a v niektorých lokalitách zaznamenali znečistenie, poškodenie a podmytie miestnych komunikácií a nahnutie stromov. Mesto začne s odstraňovaním škôd podľa poradia dôležitosti. Podľa oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa napriek vysokej hladine rieky […]

Dlhotrvajúce dažde spôsobili problémy vo viacerých mestských častiach

18. mája 2021

Včerajšie dlhotrvajúce dažde extrémnej intenzity na celom území mesta Banská Bystrica spôsobili problémy vo viacerých mestských častiach. V priebehu dňa došlo k naplneniu všetkých vodných tokov a ich prítokov s následným lokálnym vybrežovaním po miestnych komunikáciách, pozemkoch či záhradách. Preto ešte včera, 17. mája 2021 o 20:30 hod. vyhlásilo mesto III. stupeň povodňovej aktivity. Všetky záchranné […]

Banskobystričania a Banskobystričanky môžu prispieť k rozvoju nášho mesta rôznymi spôsobmi

18. mája 2021

Mesto Banská Bystrica sa ešte v minulom roku zapojilo do programu Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership Local, tzv. OGP Local 2020) spolu s partnerskými organizáciami – Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovania, n. o. a Dialogue Centre, n. o. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť akčný plán, zrealizovať ciele, ktoré v ňom budú nastavené a posilniť princípy otvorenosti a participácie. […]

Banská Bystrica pokračuje na ceste k zisku titulu Mesto kultúry 2022

14. mája 2021

Mesto Banská Bystrica od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej výzvy Fondu na podporu umenia v prípravnej fáze. Vytvorená programová rada pracovala na projekte spolu s oddelením kultúry MsÚ a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce a neziskových organizácií deväť mesiacov. Vyvrcholením […]

DOTAZNÍK – pripravujeme Koncepciu rozvoja športu, chceme poznať názor obyvateľov a športových klubov

14. mája 2021

Banská Bystrica je mestom športu a  olympijských víťazov. V roku 2017 niesla titul Európske mesto športu a v roku 2022 bude hostiť najväčšie športové podujatie, aké sa kedy na Slovensku konalo – Európsky olympijsky festival mládeže EYOF 2022. Na to, aby sa šport uberal v Banskej Bystrici správnym smerom aj v budúcnosti, potrebuje samospráva poznať názory obyvateľov, športovcov a športových klubov […]

Osobné konzultácie k participatívnemu rozpočtu

11. mája 2021

Participatívny rozpočet realizujeme aj tento rok. Ak máte nejaký dobrý nápad na projekt, ktorý by ste radi zrealizovali, čas na jeho podanie máte do konca júna 2021. Projekt môžete podávať v piatich tematických oblastiach: aktívne občianstvo a komunitný rozvoj; zeleň v meste a verejné priestranstvá; kultúra a kreatívny priemysel; šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl; […]

Plaváreň na Štiavničkách je sprístupnená zatiaľ len pre tréningovú činnosť

10. mája 2021

Na základe vyhlášky hlavného hygienika SR z piatka, 7. mája 2021 mohla  mestská obchodná spoločnosť MBB, a. s. sprístupniť od dnešného dňa banskobystrickú plaváreň na Štiavničkách len pre individuálnu športovú a tréningovú činnosť registrovaných športovcov. Akonáhle ďalšie uvoľňovanie opatrení dovolí naplniť kapacitu obľúbeného športoviska Banskobystričaniek a Banskobystričanov aspoň na polovicu, plaváreň bude otvorená aj pre širokú verejnosť. […]

Obnovené škôlky dosahujú významné úspory na energiách a prevádzkových nákladoch, mesto chce v tomto trende pokračovať

10. mája 2021

Mesto Banská Bystrica má za sebou päť úspešne zrealizovaných projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov zameraných na obnovu budov a úsporu energií, vďaka čomu sa znížili náklady na ich prevádzku. V záujme samosprávy je v tomto trende pokračovať a v novom programovom období využiť príležitosti získať ďalšie eurofondy na obnovu svojich nehnuteľností. Aby bolo mesto čo najlepšie pripravené, podalo […]