Aktuality

Všetky aktuality

Otvárame infocentrá, požičovňu elektrobicyklov i Hodinovú vežu

16. apríla 2021

S uvoľňovaním vládnych opatrení sa od pondelka, 19. apríla 2021 opäť otvorí  Informačné centrum v Radnici na Námestí SNP a Turistické informačné centrum v priestoroch autobusovej stanice. Obyvateľom a návštevníkom Banskej Bystrice ponúknu počas apríla svoje služby od pondelka do piatka počas skrátenej otváracej doby  od 8:00 hod. do 16:00 hod. Od mája by mali fungovať v ich […]

Mesto sa zaoberá podnetmi od Rudlovčanov

15. apríla 2021

Rekonštrukcia futbalového areálu v mestskej časti Rudlová-Sásová napreduje. Hoci sú obyvatelia tejto mestskej časti výstavbe moderného tréningového centra pre mladých futbalistov naklonení, oprávnene sa pravidelne dožadujú odpovedí na viaceré otázky. Preto sa včera vedenie mesta spolu s poslancom MsZ Matúšom Molitorisom stretlo s investorom priamo na stavenisku budúcej futbalovej akadémie. Ich spoločným záujmom je zvýšiť informovanosť Rudlovčanov o plánovanom […]

Pamiatkový úrad SR súhlasí s návrhom revitalizácie parku, vrátane stredového priestoru

14. apríla 2021

Revitalizácia mestského parku patrí k projektom, o ktoré sa mesto Banská Bystrica zaujíma dlhodobo. Cieľom navrhnutej obnovy je zachovanie kompozičného charakteru a prírodnej hodnoty vzrastlých stromov. Prinavrátiť park do kultúrnej podoby a humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov mesta, priviesť do neho život a zlepšiť jeho mikroklimatické podmienky. Nakoľko Mestský park na Tajovského ulici je národná kultúrna […]

Sprístupnenie detských ihrísk, informácie k návratu detí do materských a základných škôl k 12. aprílu

12. apríla 2021

Detské ihriská Začiatkom marca prijal Krízový štáb mesta z dôvodu kritickej situácie v slovenských nemocniciach, a tiež na základe stúpania hospitalizovanosti niekoľko opatrení nad rámec štátnych. Jedným z nich bolo aj uzatvorenie detských ihrísk bezpečnostnými páskami tak, aby sa na ne zamedzil prístup, čím by sa riziko šírenia pandémie koronavírusu znížilo. Vďaka súčasnému klesajúcemu trendu výskytu COVID-19, ktorý potvrdil […]

Vznikla pracovná skupina za záchranu Medeného hámra

9. apríla 2021

Historická a kultúrna pamiatka – Medený hámor je v centre pozornosti zástupcov mesta Banská Bystrica, poslancov banskobystrického mestského zastupiteľstva aj mnohých aktívnych ľudí či iniciatív už dlhodobo. Keďže nepatrí do majetku mesta, primátor Ján Nosko sa už niekoľko rokov snaží rokovať s majiteľmi a hľadať riešenia, ako získať do vlastníctva miesto, ktoré je neodmysliteľne späté s našou banskou […]

Plánované obmedzenia v súvislosti s realizáciou protipovodňovej  ochrany mesta Banská Bystrica

8. apríla 2021

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dôjde k ďalším dočasným obmedzeniam v súvislosti s postupom stavebných prác. Od 12. 4. 2021 dôjde z dôvodu výstavby základov mobilného hradenia a úpravy ciest po výstavbe k úplnej uzávierke miestnych komunikácií na Ul. Dolná […]

Na moste do Iliaša sa začínajú prípravné práce

31. marca 2021

Právoplatné stavebné povolenie a odovzdanie staveniska vysúťaženému zhotoviteľovi značí, že po viac ako 40 rokoch sa čoskoro začne s výstavbou nového mosta do mestskej časti Iliaš. V prípravnej fáze je najprv nevyhnutné zrealizovať preložku vedenia elektrickej energie a vykonať archeologický výskum, ktorý nariadil banskobystrický Krajský pamiatkový úrad. Predpokladaný termín začiatku výstavby nového obojsmerného mosta s chodníkom pre chodcov a cyklistov, ktorý […]

Zápisy detí do mestských základných škôl

31. marca 2021

Zapísať svojho prváka do prvého ročníka základnej školy môžete elektronicky, a ak vám to technické možnosti neumožňujú, tak osobne v termínoch od 6. do 9. apríla. Upozorňujeme, že každá škola má na svojom webe zverejnené podrobné informácie, ako a kedy budú zápisy prebiehať. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom základnej školy […]

V procese čerpania eurofondov budú mestá Banská Bystrica a Zvolen postupovať samostatne

29. marca 2021

Mesto Banská Bystrica  vníma pozitívne rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  o vytvorení dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen v procese čerpania eurofondov v ďalšom programovom období na roky 2021 – 2027. Právo samospráv rozhodnúť sa samostatne, dobrovoľne a postupovať slobodne pri príprave svojich stratégií deklaruje aj Európska komisia, ktorá zároveň tvrdí, že […]

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia banskobystrickej detskej nemocnice napreduje aj napriek covidovému obdobiu

26. marca 2021

Nakoľko pandémia koronavírusu neustále pretrváva, zdravotnícke zariadenia to ani po roku nemajú o nič jednoduchšie. Počas posledných mesiacov sa museli vysporiadať s mnohými výzvami, nedostatkom miesta a s rôznymi opatreniami, ktoré ľudia neprijímajú vždy s pochopením. Cieľom každej nemocnice či ambulancie je vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie a počas poskytovania zdravotnej starostlivosti chrániť detských a dospelých pacientov i samotných zdravotníkov. Príkladom je […]

Pripomíname si 76. výročie oslobodenia Banskej Bystrice

25. marca 2021

Pandémia ochorenia COVID-19 bola aj tento rok dôvodom, prečo sa tradičné oslavy oslobodenia mesta Banská Bystrica uskutočnili len v komornom duchu. K 15-metrovému Čiernemu obelisku dnes o 11:00 hod. položil veniec vďaky primátor Ján Nosko spolu s predsedom Oblastnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov Jánom Pacekom, predsedom SZPB Pavlom Sečkárom, zástupcami Zväzu vojakov Slovenskej republiky, Klub […]

Mesto si dalo vypracovať koncepciu elektroenergetiky, pripomienky k dokumentu môže posielať aj odborná verejnosť

24. marca 2021

Silnejúci dopyt širokej verejnosti po snahe žiť v zdravom prostredí, zastaviť produkciu skleníkových plynov a bezuhlíkové hospodárstvo sa stali nosnými témami nielen Európskeho parlamentu či Vlády SR pri pláne obnovy, ale aj mesta Banská Bystrica. Pre samosprávu je dôležité pozerať sa vpred, preto si dala vypracovať Koncepciu rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie. Dokument v súčasnosti prechádza […]

Plán udržateľnej mobility pre Banskú Bystricu spracujú odborníci zo Žilinskej univerzity

17. marca 2021

Riešiteľský tím odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline sa počas najbližších dvoch rokov postará o vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia nášho mesta,  ku ktorému je okrem samotnej Banskej Bystrice pričlenených aj ďalších 16 okolitých obcí. Mať udržateľný dopravný systém, skvalitniť rôzne druhy dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta – to je hlavný cieľ strategického dokumentu PUM. Po […]

V rómskej osade Na Hrbe a Cementárenská cesta sa situácia so šírením ochorenia COVID-19 zhoršuje

15. marca 2021

Zatiaľ čo sa v karanténnom centre nachádzajú už len dvaja pozitívni ľudia bez domova, situácia so šírením ochorenia COVID-19 sa začína zhoršovať v dvoch banskobystrických rómskych osadách Na Hrbe a v lokalite Cementárenská cesta. Nedodržiavanie potrebných karanténnych opatrení môže zvyšovať aj riziko prenosu ochorenia koronavírusu. Preto budú ešte dnes, v súčinnosti s pracovníkmi Záchrannej Zdravotnej služby SR, a. s.  všetci […]

Pomôžme spoločne upratať naše mesto

15. marca 2021

Príchod jarných dní je už tradične spojený s upratovaním našich príbytkov a okolia domov. V tomto  duchu preto mesto každý rok organizovalo pre obyvateľov celomestskú akciu Za krajšie mesto. Z dôvodu pandémie koronavírusu musela samospráva už vlani tradíciu obľúbeného podujatia po 20-tich rokoch prerušiť. Vzhľadom na to, že nepriaznivá situácia stále pretrváva, mesto pristaví veľkokapacitné kontajnery na sídliská a poskytne […]

Vychádza Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice

12. marca 2021

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 22 cintorínov, z toho až 16 je v správe mesta. Každý jeden v sebe ukrýva mnohé tajomstvá, odkazy, životné príbehy významných osobností, architektonické skvosty i národné kultúrne pamiatky či zaujímavé krajinné prvky.  Samospráva všetky tieto zaujímavosti spojila do publikácie Sprievodca po pietnych miestach Banskej Bystrice, ktorú nedávno vydala. Nové knižné dielo je oproti predchádzajúcim […]

Mesto hľadá zhotoviteľa na rozsiahlu rekonštrukciu troch dôležitých dopravných úsekov

11. marca 2021

Začiatkom marca vypísalo mesto výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rozsiahlou rekonštrukciou troch vozoviek, ktoré patria medzi dôležité dopravné tepny v Banskej Bystrici. Vedú k zdravotníckym zariadeniam, službám občianskej vybavenosti či k bytovým domom.  Stavebnými úpravami plánuje samospráva odstrániť v prvej etape nevyhovujúci stav Partizánskej cesty, Hornej a Javorníckej ulice, celkom v dĺžke  1,5 kilometra. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na […]

500 dní do EYOF 2022: Začína sa nábor dobrovoľníkov

11. marca 2021

Úspech veľkých športových podujatí vrátane olympijských hier často závisí od dobrovoľníkov, ktorí sú ich najviditeľnejšou súčasťou. Inak to nebude ani na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 Banská Bystrica. Päťsto dní pred začiatkom najväčšej multišportovej akcie v histórii Slovenska sa začína nábor dobrovoľníkov pod sloganom „Nezmeškaj príležitosť! Zaži atmosféru jedinečného podujatia!“ Bez dobrovoľníkov je usporiadanie veľkých športových […]