Aktuality

Zatvorenie škôl v Banskej Bystrici

Zatvorené školy

Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici z dôvodu pandémie ochorenia COVID, ktorá nariaďuje obmedziť zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Banská Bystrica a Brezno zákazom prezenčného vzdelávania, budú od stredy, 1. decembra 2021 zatvorené:

a) 2. stupeň základných škôl, vrátane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

b) gymnáziá,

c) stredné odborné školy,

d) stredné športové školy,

e) konzervatóriá,

f) základné umelecké školy,

g) jazykové školy,

h) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Situáciu bude mesto Banská Bystrica monitorovať a v prípade zmien budeme obyvateľov o aktuálnom vývoji informovať.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora