Aktuality

Obyvatelia Iliaša sa po 40 rokoch dočkali nového mosta

Most Iliaš

Most v Iliaši je jedinou prístupovou cestou, ktorá spája mestskú časť s mestom. Obyvatelia dlhodobo upozorňovali na havarijný stav mosta, ktorého údržbu zabezpečoval správca miestnych komunikácií. V utorok, 30. novembra boli všetky práce ukončené a most už môžu plnohodnotne a bezpečne využívať chodci, bežci, cyklisti i motoristi. Celkové náklady projektu predstavujú sumu vo výške 1.541.702,24 eur s DPH.

Pôvodný most cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš zničila povodeň v roku 1974. Neskôr ho nahradilo provizórne premostenie, ktoré nebolo vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave a dlhodobo spôsobovalo problémy všetkým, ktorí ho užívali. Most si po štyridsiatich rokoch zaslúžil výmenu, hoci ide o malú mestskú časť.

„Výmena mosta bol nevyhnutný, aj keď finančne veľmi náročný krok. Som veľmi rád, že aj napriek komplikáciám, ktoré predlžovali začiatok výstavby sa obyvatelia konečne bezpečne dostanú k svojim domovom. Nový obojsmerný most slúži nielen chodcom či motoristom, ale aj cyklistom, keďže ide o významné prepojenie s rodinnou cyklocestičkou,  ktorú má v pláne vybudovať Banskobystrický samosprávny kraj,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Napriek komplikovanému verejnému obstarávaniu získalo mesto Banská Bystrica v júni 2020 územné rozhodnutie a v januári tohto roka aj potrebné stavebné povolenie.  Stavenisko bolo odovzdané v marci 2021, ale kvôli preložke vysokého napätia nebolo možné začať s prácami ihneď. Most bol tak odovzdaný do rúk zhotoviteľa v máji a samotné prepojenie na nové elektrické vedenie bolo uskutočnené v júni tohto roka. Následne sa realizovala prekládka starého, takmer 80-tonového jednosmerného pôvodného mosta do novej polohy obchádzkovej trasy, ktorý slúžil na prejazd z Iliaša a začalo sa so stavbou nového mosta.

„Samotná konštrukcia mosta sa musela montovať priamo na stavenisku a z dôvodu ochrany spodnej časti stavby sa upravil aj vodný tok koryta rieky Hron i cestné svahy. Dĺžka nového oceľového mosta je takmer 52 m a šírka vozovky medzi rímsami je 6 m. Šírka chodníka je 1,5 m. Navrhovaná rýchlosť na novom obojsmernom moste je 30 km/h,“  dopĺňa Eva Fízeľová, hlavná stavbyvedúca EUROVIA SK.

Nový obojsmerný most bol uvedený do prevádzky koncom novembra. Hlavné stavebné práce pozostávali nielen z rekonštrukcie mostného objektu, ale aj z úpravy ciest. Ta zahŕňala šírkovú úpravy a asfaltovanie, vybudovanie nových chodníkov a zastávky či osadenie obrubníkov. Súčasťou prác bola aj realizácia odvodnenia, osadenie zábradlia a demontovanie starého, nevyhovujúceho mosta.

„Som veľmi rád, že sme pristúpili k realizácii tohto mosta, a teraz sa môžeme tešiť z hotového projektu. Je to dôkaz toho, že analyzujeme stav mostov v celom meste a budeme takto pristupovať aj k ďalším rizikovým projektom,“ hovorí poslanec MsZ a predseda dopravnej komisie Marek Modranský.

„Ľudia neverili, že sa podarí stavbu zrealizovať. Som veľmi rád, že sa to nakoniec podarilo. Po 23 rokoch dnes môžem povedať, že som spokojný a verím, že aj obyvatelia tejto najmenšej mestskej časti to vnímajú rovnako,“ dodáva poslanec MsZ Milan Smädo.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria