Aktuality

Rok 2021 v znamení COVID-u, ale aj realizácie investičných projektov

Zhodnotenie roka 2021

Uplynulý rok si zapamätáme nielen ako „covidový“, ale aj plný mnohých mimoriadnych situácií. Napriek tomu sa samospráva snažila skvalitniť obyvateľom život a posunúť Banskú Bystricu o krok vpred. Dôkazom sú miliónové investície do rekonštrukcií ciest, chodníkov i mostov, revitalizácie verejných priestranstiev, výstavby športovísk či obnovy zariadení sociálnych služieb. Okrem toho sa mesto môže pochváliť vysokou úspešnosťou pri získavaní eurofondov a mimorozpočtových zdrojov, ale aj kvalitným zásobníkom projektov, ktoré sa budú realizovať v nasledujúcom období.

Prvý polrok plný nariadení a nevyhnutných obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19 bol hektický. Namiesto novoročných osláv na zaplnenom Námestí SNP zasadal Krízový štáb mesta Banská Bystrica. Samospráva sa rozhodla zorganizovať komunitné testovanie pre ľudí, ktorí v meste tvorili najväčšiu mobilitu. S prichádzajúcim letným obdobím sme si mohli vydýchnuť a Banskobystričania i návštevníci mali možnosť zúčastniť sa na viac ako 60 kultúrnych podujatiach.

„Som rád, že vďaka dočasnému upokojeniu pandemickej situácie mohli Banskobystrické leto odštartovať Dni mesta,  v júli sme si užili bohatý kultúrny program pri príležitosti roku do EYOF, ktorý bude hostiť práve Banská Bystrica, v septembri sme mohli zrealizovať 363. Radvanský jarmok, a aj Deň kroja. Verím, že toto náročné pandemické obdobie bude už čoskoro minulosťou a my sa už natrvalo vrátime späť k bežnému životu bez obmedzení,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Po tom, čo sa v decembri 2020 ukončila rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti Fončordy a na Uhlisku (takmer 1,9 mil.  eur), pokračovalo mesto v ďalších projektoch. Po viac ako 40 rokoch sa dočkali nového oceľového mosta obyvatelia Iliaša (1,5 mil. eur), a aj Jakubčania, ktorým sme osadili železobetónový most (96 tis. eur). Dôležitá projektová príprava vyústila v aktuálnom roku aj do rekonštrukcie rozsiahlych úsekov ciest a chodníkov na Hornej, ČSA, Partizánskej i Javorníckej ulici (732 tis. eur). Pred dokončením je aj obnova ciest na Hutnej ulici smerom k Štadiónu SNP (244 tis. eur). Začalo sa i s prípravami na obnovu najrozsiahlejšieho úseku, ktorý sa v meste rekonštruoval – od Moskovskej ulice po Lidl na Tajovského ulici (1.274 mil. eur). Pozornosť sme venovali aj údržbe miestnych ciest, vrátane chodníkov (1,4. mil. eur).

V rámci obnovy športovísk, ktoré budú využívať účastníci Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022, zmenil svoju tvár vonkajší areál plavárne na Štiavničkách (vyše 330 tis. eur). Pred rokom sa začala rekonštrukcia oboch hál zimného štadióna, pričom predpokladaný objem prác je 5,5 mil. eur. Zrekonštruovaný bol aj Mestský mládežnícky futbalový štadión v Radvani, ktorý bol financovaný z rozpočtu mesta i získanej dotácie (viac ako 3 mil. eur). Obnovy sa dočkal aj Štadión SNP (14. mil. eur).

V súčasnosti finišuje revitalizácia vnútrobloku na Sitnianskej – Tatranskej, na ktorú sme získali nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 1,21. mil. eur. Rekonštrukciou prejde aj vnútroblok na Fončorde v lokalite medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím. Celková obnova by mala byť ukončená do júna budúceho roka (832 tis. eur). Aktívne sme sa venovali projektom v súvislosti so zmenou klímy, a taktiež projektu Zelených sídlisk, v rámci ktorých sme zrealizovali 14 verejných stretnutí s obyvateľmi siedmich vytipovaných lokalít.

V roku 2021 sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 408 tis. eur. na podporu a udržanie opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnostiach, teda v prirodzenom prostredí osôb so zdravotným znevýhodnením či nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Mesto pristúpilo k rozšíreniu kapacít v zariadení sociálnych služieb na ul. 9 mája na Uhlisku a rozšírilo ich aj o zariadenie pre seniorov, ktoré budú poskytované od budúceho roka. Celý objekt prešiel za uplynulé roky rekonštrukciou, modernizáciou, pristavením lôžok a debareirizáciou. Samospráva zmodernizovala infraštruktúru v zariadení pre seniorov Jeseň, ktorá poskytuje služby skôr narodeným obyvateľom od roku 1997. V zariadení sociálnych služieb KOMUCE na ul. Krivánskej sa vytvoril priestor formou dvoch chránených dielní pre osem znevýhodnených obyvateľov. K 8. decembru 2021 máme na úseku sociálnych vecí 12 chránených dielní.

„Hoci bol uplynulý rok náročný, musím povedať, že v takýchto chvíľach sa Banská Bystrica vždy vedela spojiť. Napriek mnohým ťažkým situáciám a momentom,  ktoré nás sprevádzali, nastali chvíle, z ktorých sa teším. Stali sme sa jednou z 56 samospráv na svete, ktoré sa hlásia k otvorenému vládnutiu na miestnej úrovni. Mestu sa podarilo získať dve najstaršie a najvzácnejšie budovy Medeného hámra, pripravujeme interaktívnu banícku expozíciu v mestskom hrade Barbakan, ktorá by mala byť sprístupnená už začiatkom budúceho roka, spoločne s BBSK sme rozbehli snahy o záchranu Domu kultúry a začíname odznova aj s revitalizáciou mestského parku. Samozrejme, sú aj projekty, ktoré sa zrealizovať nepodarilo, ale neustále sa usilujeme o to, aby sa veci uberali tým správnym smerom. Pevne verím, že budúci rok bude lepší, úspešnejší a najmä – zdravší,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Počas uplynulých dvoch rokov sme obnovili Základnú umeleckú školu J. Cikkera. Vlani boli vymenené okná a historická fasáda (291 tis. eur), tento rok sa uskutočnila rekonštrukcia strechy (158 tis. eur). Do vybavenia materských škôl a školských jedální bolo investovaných viac ako 94 tis. eur, a na riešenie havarijných stavov mesto vynaložilo vyše 235 tis. eur. V oblasti odpadového hospodárstva sme zaviedli zber kuchynského odpadu z domácností. Podarilo sa odstrániť 35 nelegálnych skládok a v budúcom roku sa plánuje odstrániť aj skládka niekoľkých desiatok ton odpadu na Partizánskej ceste.

Koncom minulého roka sme rozšírili kamerový systém mestskej polície. Tento rok pribudlo šesť kamier a rozpracované sú ďalšie tri frekventované lokality. Aktuálne je možné monitorovať prostredníctvom 83 kamier v meste a ďalších 19 kamier je umiestnených na autobusovej stanici. Zároveň bolo od 15. júla 2021 až doteraz odstránených 303 dlhodobo stojacich vozidiel, vďaka čomu sa uvoľnili parkovacie miesta.

V závere roka poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2022. Jeho súčasťou sú legislatívne a zmluvné povinnosti, ktoré sú zabezpečené i napriek zdražovaniu elektrickej energie, inflácii či novým legislatívnym povinnostiam. V budúcom roku mesto plánuje dokončiť mnohé významné investície a zároveň začne s prípravou najrozsiahlejšieho investičného rozvoja za posledných 30 rokov, na ktorý bude možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora