Aktuality

V tohtoročnom Participatívnom rozpočte zvíťazili zelené projekty

Participatívny rozpočet

Aj tento rok mohli Banskobystričania či mladí ľudia, ktorí v meste pod Urpínom študujú, rozhodnúť o tom, ktoré štyri z ôsmich projektov sa stanú víťaznými, a v budúcom roku ich bude môcť samospráva zrealizovať. Suma 40 tisíc eur bude rozdelená medzi: Urpínske serpentíny III., 100 nových STROMOV pre Banskú Bystricu, Radvanskú Záhradu a Revitalizáciu parčíka cisárovnej Sissi. Do hlasovania sa zapojilo 272 ľudí, ktorí dokopy odovzdali 865 hlasov.

Najvyšší počet 175 hlasov získal projekt Urpínske serpentíny III., v rámci ktorého bude obnovená promenáda s lavičkami, informačná tabuľa a prvky pri historickom múriku. Cieľom je zrovnať terén a prepojiť z oboch strán nástupnú časť na serpentíny. Popod múr budú osadené lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše, ako aj koše na psie exkrementy či informačná tabuľa pre návštevníkov Banskej Bystrice s mapou mesta a dôležitými kontaktmi a inštitúciami. Podporu získal aj projekt 100 nových STROMOV pre Banskú Bystricu (156 hlasov), a záujem prejavili ľudia aj o Radvanskú záhradu (118 hlasov), v ktorej by sa mala dobudovať zelená plocha, trávnik, stále hracie prvky – domček na strome s lanovkou, osadenie sedenia či šmykľavky. Štvrtým víťazným projektom (113 hlasov) sa stala Revitalizácia parčíka cisárovnej Sissi – záchrana historických smútočných líp v okolí Medeného hámra. Cieľom tohto projektu je zrevitalizovať zvyšok pôvodného parku, v ktorom bolo historicky umiestnené druhé zastavenie krížovej cesty a zachrániť vzácne smútiace lipy.

„Som rád, že povedomie Banskobystričanov, ako aj mladých ľudí študujúcich v našom meste stúpa aj v oblasti ochrany historického dedičstva a prírodného prostredia. Výsledkom je, že zvíťazili projekty, ktoré sú zamerané najmä na zlepšenie zelenej infraštruktúry v našom meste, a v prípade Urpínskych serpentínov a Parčíka cisárovnej Sissi aj na ich historický odkaz,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Hlasovať za projekt, ktorý bol ľuďom najbližší, bolo pôvodne možné od 28. októbra do 30. novembra 2021 v priestoroch Informačného centra v Radnici a v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici. V dôsledku vyhláseného núdzového stavu, a s tým spojeného zákazu vychádzania, muselo byť hlasovanie na krátky čas prerušené. Opätovne bolo spustené 14. decembra a trvalo do 20. decembra 2021.

„Participatívny rozpočet je dôležitý nástroj pre podporu demokracie, budovania komunít a spravodlivejšie rozdeľovanie verejných zdrojov. Aby bol potenciál tohto nástroja naplnený, je potrebné zvyšovať motiváciu Banskobystričanov a Banskobystričaniek pre jeho využívanie. Zároveň ďakujem skvelému tímu dobrovoľníkov z koordinačnej rady participatívneho rozpočtu, ako aj zamestnancom mesta a organizácii ZAaRES. Mnohí z nich na úkor svojho nielen pracovného času, ale aj času svojho osobného voľna, odviedli napriek obmedzeným možnostiam a náročným epidemickým podmienkam skvelú prácu. Výsledkom sú krásne zelené projekty, z ktorých sa budú môcť tešiť všetci obyvatelia a návštevníci nášho mesta,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria