Aktuality

Samospráva zmodernizovala infraštruktúru v zariadení pre seniorov

zariadenie Jeseň

Banská Bystrica patrí medzi mestá, ktoré poskytujú kvalitné služby v zariadeniach pre seniorov a neustále sa snaží zlepšovať podmienky pre túto skupinu obyvateľov. Aj keď pandémia koronavírusu už takmer dva roky obmedzuje naše stretávanie sa, samospráva hľadá možnosti, ako pomôcť. V Zariadení pre seniorov Jeseň bola nainštalovaná moderná technológia, ktorá ponúka klientom nové možnosti komunikácie s blízkymi.

Mnohí klienti v zariadení Jeseň napriek svojmu veku využívajú na komunikáciu so svojimi blízkymi mobilné telefóny, ale nebránia sa ani iným technickým novinkám, ktoré umožňujú zostať v kontakte s rodinou a známymi. Samospráva preto pristúpila k modernizácii infraštruktúry v celom zariadení, ktoré poskytuje služby skôr narodeným obyvateľom od roku 1997. „Som rád, že sa v objekte podarilo vybudovať novú štruktúrovanú kabeláž s pokrytím všetkých obytných častí a spoločných priestorov, čo umožní zavedenie širokého spektra služieb pre klientov zariadenia ešte pred vianočnými sviatkami,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Medzi najdôležitejšie novinky patrí prístup k digitálnej televízii, ktorá bola doteraz zabezpečená cez klasický rozvod, čo spôsobovalo vysokú poruchovosť. Počet piatich televíznych staníc sa rozšíri o mnohé ďalšie, bežne dostupné. Zároveň bude k dispozícii televízny archív, online bohoslužby, ako aj virtuálny online obraz z vybraných slovenských aj svetových lokalít. Pre bezproblémový príjem digitálnej televízie bolo v objekte zavedené moderné riešenie tzv. „Hospitality“, ktoré okrem príjmu televízie bude poskytovať aj efektívny nástroj na komunikáciu s klientmi zariadenia. Prostredníctvom inštalovaného SETUP Boxu bude môcť personál zariadenia Jeseň v najbližších mesiacoch so seniormi komunikovať pomocou zobrazovaných správ na televíznej obrazovke, vzdialene regulovať jeho hlasitosť s možnosťou televízny prijímač vypnúť.

Pomocou videokonferenčnej sady je cez aplikácie umožnený kontakt klientov zariadenia s rodinou a priateľmi v úplnom súkromí. „Verím, že po zavedení nových moderných technológií sme ešte viac skvalitnili poskytovanie služieb pre klientov zariadenia. O to viac ma teší, že sme to stihli pred Vianocami, hoci príprava trvala rok a bolo potrebné vyriešiť mnoho vecí s tým súvisiacich. Seniori budú môcť byť takto v kontakte so svojimi najbližšími nielen v období vianočných sviatkov, ale počas celého roka. Pri všetkom budú nápomocní naši zamestnanci, takže netreba mať obavu z novej formy komunikácie,“ priblížila Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici. Klienti v zariadení Jeseň tak majú jedinečnú možnosť komunikovať so svojim blízkym pomocou výdobytkov modernej techniky.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora