Aktuality

Mesto Banská Bystrica spustí novú službu pre nepočujúcich

nepočujúci

Obyvateľom so sluchovým a rečovým znevýhodnením bude od 1. januára 2022 na šiestich miestach v Banskej Bystrici pomáhať online tlmočník do posunkového jazyka. Aplikáciu do mobilných telefónov nainštalujú aj príslušníkom mestskej polície, na ktorých sa budú môcť nepočujúci obrátiť so žiadosťou o pomoc. 

Nepočujúci, nedoslýchaví či starší ľudia so slabnúcim sluchom často narážajú na informačné a komunikačné bariéry. Pri vybavovaní záležitostí na úradoch využívajú najmä rodinných príslušníkov alebo pridelených osobných asistentov. Mesto Banská Bystrica od nového roka zavádza na pracoviskách prvého kontaktu online služby pre ľudí so sluchovým a rečovým znevýhodnením. „Teší ma, že spustíme online tlmočníka pre našich nepočujúcich obyvateľov. Snahou mesta je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a tento projekt je ďalším krokom k debarierizácii Mestského úradu v Banskej Bystrici,“ skonštatoval primátor Ján Nosko. „Som rada, že po niekoľkomesačných rokovaniach bude táto služba v meste pre ľudí so sluchovými problémami realizovaná, zo slov nastanú činy. Oceňujem úsilie všetkých zainteresovaných v aktívnom hľadaní riešení, ktoré sa pri nastavení procesu vyskytli, a rok 2022 sa začne pozitívne komunikáciou aj pre týchto ľudí,“ povedala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Mesto pri zavádzaní služby spolupracuje s Centrom bezbariérovej komunikácie, ktorého cieľom je prostredníctvom digitálnych technológií búrať bariéry v komunikácii a pri získavaní informácií pre ľudí so sluchovým postihnutím. „Osobne sa veľmi teším, že mesto Banská Bystrica sa naozaj zaujíma aj o občanov so sluchovým postihnutím. Týchto ľudí nie je veľa, a riešenia ich situácie si vyžadujú viac úsilia, no hodnotu spoločnosti nám ukazuje to, ako sa spoločnosť dokáže postarať o svojich najzraniteľnejších členov. Oceňujem, že samospráva hľadá riešenia aj pre týchto občanov,“ tvrdí Róbert Šarina, štatutárny zástupca Centra bezbariérovej komunikácie. Tlmočník, nepočujúci klient a zamestnanec mestského úradu budú v spojení cez tablet, ktorý podľa potreby zobrazí buď prepis textu, alebo pretlmočený text do posunkovej reči. „Online tlmočenie pre ľudí so sluchovým postihnutím považujem za veľmi prínosné. Som rád, že je tu takáto možnosť, lebo v banskobystrickom kraji  je skutočne veľmi ťažké nájsť tlmočníka,“ uviedol vo svojej písomnej reakcii nepočujúci Banskobystričan Peter Vrťo.

Tablet pre nepočujúcich bude k dispozícii v klientskom centre spolu s matrikou, v historickej radnici, v informačnom centre, školskom úrade, v turistickom informačnom centre a v Agentúre sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Celoslovenskou novinkou je, že aplikácia bude okrem kontaktných miest nainštalovaná aj v mobilných telefónoch mestskej polície. Nepočujúci sa môže v prípade potreby obrátiť s konkrétnou požiadavkou na jej príslušníkov priamo v teréne. V rámci Slovenska tak ide o pilotný projekt. „Som rád, že príslušníci mestskej polície, ktorí sú pri plnení služobných povinností priamo v uliciach nášho mesta, budú môcť aj pomocou zavádzanej služby byť nielen „bližšie“ k nepočujúcim obyvateľom a návštevníkom mesta, ale  hlavne im podajú pomocnú ruku, ak sa dostanú do situácie, kedy budú potrebovať v reálnom čase pomôcť,“ dodal Ivan Holík, náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici.

V celom Banskobystrickom samosprávnom kraji doteraz nebola k dispozícii tlmočnícka služba pre nepočujúcich. V rámci Slovenska ide o jediný kraj, kde takáto služba nefunguje, čo súvisí najmä s nedostatkom tlmočníkov posunkového jazyka. „O to viac nás teší, že Mestský úrad v Banskej Bystrici spúšťa v tejto neľahkej epidemickej situácii, keď sa nosia rúška a respirátory na tvárach, čo znemožňuje nepočujúcim čítanie z úst hovoriaceho, online tlmočenie pre nepočujúcich. Je to krok k odbúraniu komunikačných bariér, ktoré výrazne pociťujú nepočujúci Banskobystričania. Veríme, že sa postupne online tlmočenie pre nepočujúce osoby zavedie aj v iných inštitúciách v meste pod Urpínom. V mene nepočujúcich ďakujeme za túto veľmi prospešnú službu a prajeme veľa spokojných nepočujúcich  klientov,“ poznamenal František Bartoš, predseda  Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku. Službu online tlmočníka spustia začiatkom budúceho roka okrem Banskej Bystrice aj v mestách Šaľa a Púchov, ako i v Petržalke. Služba už funguje v Bratislave, Trenčíne a v Lučenci.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora