Aktuality

Výsledky participatívneho procesu Medeného hámra budú predstavené verejnosti

Medený hámor, FOTO: Martin Dubovský

Medený hámor je pamiatka Banskej Bystrice, ktorá má medzinárodný význam a pre rozvoj cestovného ruchu predstavuje veľký potenciál. Samospráva si uvedomuje dôležitosť jeho záchrany, a preto vyvíja aktivity smerujúce k tomu, aby sa podarilo nájsť jeho ďalšie využitie. Výstupy participatívneho výskumu potrieb verejnosti, zameraného na hľadanie budúcnosti Medeného hámra, predstavia už budúcu stredu 8. decembra o 17:00 hod. cez online prenos.

Nové využitie areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, sa mesto Banská Bystrica rozhodlo nájsť spolu s verejnosťou. Participatívny proces spustili v spolupráci s Občianskym združením ZA! Medený hámor, v júli tohto roka. Na realizáciu oslovila samospráva skúsené architektky a sociologičky z kolektívu Spolka.

„Som rád, že sa nám podarilo odštartovať zámer revitalizácie Medeného hámra, a to práve participatívnym procesom s obyvateľmi nášho mesta. Verím, že ich podnety nám pomôžu definovať zámer tejto národno-technickej pamiatky, ktorá je veľmi úzko spojená s históriou nášho mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.

„Zainteresovanie verejnosti na príprave materiálov smerujúcich k realizácii revitalizácie areálu Medeného hámra považujeme za veľmi dôležité. V budúcnosti by mal Medený hámor tvoriť jeden z dôležitých kultúrnych a spoločenských priestorov mesta. Predurčuje ho k tomu historická hodnota, ako aj poloha v blízkosti amfiteátra, areálu Slovenka s jednoduchým prístupom do centra Banskej Bystrice,“ dopĺňa Stanislav Mičev, predseda pracovnej skupiny Za záchranu Medeného hámra

Prvý krok participácie bol dotazníkový prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 1189 respondentov. Ďalšou fázou procesu boli individuálne hĺbkové rozhovory so zástupcami rôznych skupín a spoločný workshop pre predstaviteľov rôznych inštitúcií a odbornú verejnosť. V posledných týždňoch spracovali výskumníci zo Spolky výsledky výskumu. Správu vo forme verejnej prezentácie predstavia cez online prenos na sociálnych sieťach v stredu, 8. decembra  17:00 hod. Verejnosť sa bude môcť k výstupom dotazníka vyjadriť cez sociálne siete alebo aplikáciu Slido.

„Odpovede na otázku, čo s Medeným hámrom, by sa mali objaviť v budúcom zadaní architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu. Tá by poslúžila ako podklad pre územný plán zóny, ktorý stanoví, čo je v tomto chránenom areáli národných kultúrnych pamiatok možné stavať,“ hovorí Juraj Havlík, štatutár OZ ZA! Medený hámor.

Link, kde bude prezentácia výstupov a diskusia:

https://www.facebook.com/events/874415389910722

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora