Aktuality

Samospráva získala vyše 400 tisíc eur na opatrovateľské služby

Opatrovateľky

Banská Bystrica sa už druhýkrát zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala finančné prostriedky, ktoré použije na mzdy opatrovateliek. Cieľom je podporiť opatrovateľskú službu a zároveň predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení.

Banskobystrická samospráva úspešne realizovala v rokoch 2019 až 2021 projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Banská Bystrica, prostredníctvom ktorého zamestnávala 20 opatrovateliek. Na základe dobrej skúsenosti chce mesto v realizácii projektu  pokračovať aj naďalej.

„Banská Bystrica je lídrom v oblasti poskytovania sociálnych vecí a tejto agende venuje pozornosť už dlhodobo. Teší ma, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať a stabilizovať služby, ktoré naši obyvatelia potrebujú a očakávajú,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Projekt sa začal realizovať od decembra tohto roka a potrvá až do novembra 2023. Mestu sa tak podarilo získať 100 percent nenávratný finančný príspevok vo výške 408 tisíc eur. Využije ich na mzdy opatrovateliek, ktoré samospráva zamestnáva.

V meste pod Urpínom sa umožní poskytovanie opatrovateľskej služby pre väčší počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň sa zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom či seniorov, a podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí s rodinou a v komunite.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora