Aktuality

Reálne kroky samosprávy k záchrane Medeného hámra

Medený hámor

Banská Bystrica, 13. december 2021

Banská Bystrica sa môže pýšiť nejednou významnou historickou pamiatkou, ktorá presahuje regionálny, ba dokonca národný rámec. Patrí medzi ne aj Medený hámor ako sídlo významného metalurgického podniku na spracovanie medi. Išlo o druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, fungujúci nepretržite takmer pol tisícročie, v období rokov  1496 až 1991. K niekdajšej sláve Medeného hámra  patrili aj inovácie a svetové patenty. Samospráva, v snahe zachrániť túto najvýznamnejšiu technickú pamiatku Banskej Bystrice, postupne realizuje potrebné kroky.

Na tohtoročnom septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva odsúhlasili banskobystrickí poslanci nadobudnutie dvoch objektov historickej a kultúrnej pamiatky Medeného hámra do majetku mesta v celkovej hodnote 250 000 eur. Výsledkom novembrového rokovania zastupiteľstva bola aj schválená žiadosť o odkúpenie prístupovej cesty za účelom zabezpečenia vstupu do tohto jedinečného areálu.

„Som rád, že sa nám nakoniec podarilo získať do vlastníctva dva najvzácnejšie a najstaršie objekty – dielne a hiarty, ktoré sú neodmysliteľne späté s medenou tradíciou Banskej Bystrice. Zároveň budeme vyvíjať aktivity smerujúce k záchrane ďalších objektov v tomto vzácnom historickom areáli. Za rovnako dôležitý považujem aj fakt, že sa nám v júli tohto roka, spolu s OZ ZA! Medený hámor podarilo osloviť verejnosť a spustiť participatívny proces. Na jeho realizácii pracoval skúsený kolektív Spolka, ktorý sa venuje oblastiam architektúry a sociológie. Výsledky participatívneho procesu v podobe názorov verejnosti majú pre nás kľúčový význam, “ hovorí primátor Ján Nosko.

Súbežne s vyhodnocovaním participatívneho procesu zameraného na to, čo by mal priestor historickej pamiatky pripomínajúcej medenú slávu Banskej Bystrice v budúcnosti obsahovať, začína samospráva vyvíjať aktivity na hľadanie zdrojov potrebných pre sanáciu  jednotlivých objektov.

Ide o projekt „Medený hámor – prvé kroky záchrany a osvety“. Celkové výdavky projektu predstavujú sumu 32 400 eur, pričom o dotáciu vo výške 10 000 eur sa mesto uchádza aj v rámci aktuálnej výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja. V projekte sa počíta so zameraním budov a okolia objektov, zhotovením  3D vizualizácií a  s realizáciou architektonicko-historického výskumu  budov areálu Medeného hámra. Samospráva sa pokúsi na obnovu využiť aj iné zdroje.

Celý proces záchrany Medeného hámra sa deje v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý stanovil aj podmienku realizovať pamiatkový výskum. Prvý zo série takýchto výskumov by mohol byť realizovaný práve z projektu „Medený hámor – prvé kroky záchrany a osvety“. Ambíciou samosprávy je komunikovať aj s ďalšími vlastníkmi zvyšných objektov areálu Medeného hámra, aby sa celý priestor dokázal zharmonizovať a do budúcna bolo možné nastaviť aj jeho ekonomický rozmer.

„Čaká nás ešte dlhá cesta, no verím, že postupnými krokmi sa dostaneme do cieľa.  Tým je dôstojná a zmysluplná obnova Medeného  hámra ako turisticky atraktívnej vstupnej brány do banského regiónu, ktorý má obrovský potenciál. Dnes, vďaka komplexným výsledkom participatívneho prieskumu vieme presnejšie nastaviť procesy smerujúce k zachovaniu a oživeniu historickej hodnoty Medeného hámra,“ dopĺňa Ján Nosko.

Zástupcovia a zástupkyne za verejný sektor, kultúru, akademickú či občiansku sféru v nedávno ukončenom prieskume vyzdvihli potrebu vytvorenia kultúrno-spoločenského centra. To by malo zároveň vzdelávať v histórii a vytvárať priestor pre tvorbu inovácií tak ako v minulosti, no tentokrát s dôrazom na ekonomickú či environmentálnu udržateľnosť.

„Veľmi sa tešíme, že mesto nadobudlo dva najstaršie objekty a tiež, že podporilo participatívny proces na tvorbu zámeru celého areálu. Tento priestor má potenciál stať sa živou, multifunkčnou, novou mestskou štvrťou mesta. Naše občianske združenie je ochotné naďalej pomáhať a snažiť sa artikulovať hlas verejnosti,“ hovorí Juraj Havlík, štatutár OZ ZA! Medený hámor.

„To, aký bude ďalší postup záleží od toho, ako dopadne pamiatkový a archeologický výskum. Dovtedy sa budeme usilovať spraviť všetko preto, aby nedochádzalo k devastácii objektu a budeme využívať na to všetky dostupné fondy. Zároveň sa budeme snažiť o sieťovanie banských pamiatok  tu v okolí, ale aj celom mestskom kontexte, čo sa týka medi, lebo to je veľmi dôležité,“ hovorí Stanislav Mičev, predseda pracovnej skupiny Za záchranu Medeného hámra

Areál Medeného Hámra tvoria v súčasnosti štyri chránené objekty – hiarty, dielne, výrobné haly, (laboratória a elektrolýza) a vodný náhon. Medený hámor je najvýznamnejšia technická pamiatka v meste s medzinárodným významom a jedna z posledných stôp banskej histórie Banskej Bystrice. Je v záujme samosprávy oživiť banícku históriu mesta, čoho dôkazom je aj interaktívna banícka expozícia, ktorá sa pripravuje v mestskom hrade Barbakan. Sprístupnená by mala byť začiatkom budúceho roka a mala by obyvateľov i návštevníkov informovať o význame tejto  historickej pamiatky.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora