Aktuality

Podchod v Kapitulskej od dnešného dňa opäť slúži ľuďom

Podchod v Kapitulskej

Hoci doteraz nebol ustálený jednoznačný názor na vlastníctvo podchodu v Kapitulskej ulici, vždy bolo v záujme mesta zabezpečiť obyvateľom nielen bezpečný prechod, ale aj estetickejší vzhľad. Z tohto dôvodu samospráva využila čas, kedy bol podchod uzavretý kvôli prácam na protipovodňových opatreniach na to, aby ho aspoň čiastočne upravila. Od pondelka 6. decembra bude obyvateľom podchod sprístupnený v schodiskovej časti od rieky Hron. Úplné otvorenie podchodu aj s autobusovou zastávkou Štefánikovo nábrežie bude v piatok, 10. decembra 2021.

Podchod pod cestou I/66 v smere od Kapitulskej ulice na ul. 9. mája, ako aj prislúchajúcich chodníkov bol pre peších z bezpečnostných dôvodov uzatvorený Slovenským vodohospodárskym podnikom v júli tohto roka, a to z dôvodu prác súvisiacich s protipovodňovými opatreniami. Bolo potrebné demontovať jeden zo štyroch prístreškov pri vstupe do podchodu, vykonať stavebné práce na protipovodňovom múre a následne osadiť naspäť nový prístrešok nad schodisko zo strany od Hrona. Práve tento čas uzávery využila Slovenská správa ciest, ako vlastník nosnej časti podchodu, na mostovú obhliadku za účelom zistenia príčin zatekania. Z tohto dôvodu museli byť odstránené aj stropné podhľady, v ktorých bolo umiestnené osvetlenie a vzduchotechnika. Následne, po dohode s mestom, Slovenská správa ciest zrealizuje v roku 2022 aj odbornú diagnostiku celého objektu, ktorá je podmienkou pre jeho komplexnú obnovu.

Počas trvania uzávery pristúpilo mesto aspoň k čiastočnej úprave vnútorných priestorov podchodu. Práce zahŕňali opätovné sfunkčnenie systému odvodnenia vnútorných priestorov a ich vyčistenie, maľovanie stien, odstránenie nefunkčných konštrukcií a úpravu plôch, ako aj vyčistenie celého podchodu. Ďalej sme na odvodňovacích žľaboch nahradili odcudzené mreže, doplnilo sa nové osvetlenie v centrálnej časti a v závere sa doplní výplň prístreškov na vstupoch do podchodu.

„Som rád, že sa vodohospodárom podarilo, aj keď s meškaním, práce ukončiť a po dlhej dobe spriechodniť podchod v Kapitulskej ulici. Ako mesto sme urobili aspoň nevyhnutné opatrenia v danom priestore. Našim cieľom do budúcna je vysporiadať si so Slovenskou správou ciest vlastnícke práva k podchodu, aby sme nemuseli realizovať len provizórne opravy, ale aby sme do neho mohli investovať a dať mu novú tvár. Budeme spolupracovať a hľadať riešenia, aby do podchodu nezatekalo z cesty, ktorá je v správe štátu, a aby ho už viac nezaplavilo,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica plánuje v najbližšom období podpísať so Slovenskou správou ciest zmluvu o úprave vlastníckych práv, v rámci ktorej by samospráva na seba jednoznačne prevzala vlastníctvo prístreškov a interiéru podchodu. Následne by mesto vypracovalo návrh architektonického stvárnenia a projektovú dokumentáciu na ich kompletnú rekonštrukciu.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora