Aktuality

Diskusie o otvorenom vládnutí v Banskej Bystrici pokračujú

OGP

Pre samosprávu je dôležité, aby sa Banskobystričanky a Banskobystričania zúčastňovali na rozhodovaní o veciach verejných, a preto sa v roku 2020 zapojila do iniciatívy s názvom Open Government Partnership Local – Partnerstvo pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni (OGP). V rámci nej chce mesto reagovať na potrebu skvalitňovania participatívných procesov a zlepšiť formy spolupráce s podnikateľmi, záujmovými skupinami či občianskymi združeniami. V stredu, 1. decembra o 15:00 hod. sa uskutoční ďalšie online stretnutie s obyvateľmi Banskej Bystrice.

Hlavné motto projektu je „Spoluprácou k otvorenej samospráve“, a práve preto boli do prípravy, tvorby a realizácie akčného plánu od začiatku zapojení nielen zástupcovia mesta, ale aj aktéri občianskeho sektora a široká verejnosť.

„Chceme, aby medzi samosprávou a obyvateľmi vznikla spolupráca, ktorá bude efektívna. Naším cieľom je mesto rozvíjať a tento projekt by mohol pomôcť pri realizácii rozbehnutých aktivít, ktoré často stagnujú aj pre rozdielne pohľady na vec. Našou snahou v rámci Otvoreného vládnutia je prispieť k tomu, aby sa systém princípov a hodnôt participácie dostal do každodenného spravovania vecí verejných, do našich každodenných vzorcov správania, a aby sme si tieto princípy osvojili ako spoločnú hodnotu naprieč celým politickým a spoločenským spektrom,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Partnerstvo pre otvorené vládnutie patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Mesto Banská Bystrica sa stalo jednou z 56 samospráv na svete, ktoré sa k tomuto projektu na miestnej úrovni hlásia. V októbri 2021 sa samospráva zúčastnila aj na Týždni otvoreného vládnutia v Bratislave, organizovanom Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. K iniciatíve OGP Local sa pripojili aj dve partnerské neziskové organizácie zastupujúce občiansky sektor – Dialogue Centre, n. o. a Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania, IŠUP n. o., ktoré sa špecializujú na realizáciu participatívnych procesov a dialógu.

„Od vstupu do projektu sa nám podarilo vytvoriť platformu Otvoreného vládnutia ako stáleho priestoru pre dialóg a spoluprácu obyvateľov a samosprávy, ako aj 1. akčný plán. Ciele akčného plánu sa týkajú skvalitňovania využívania princípov iniciatívy – participácie, spolupráce a transparentnosti v oblastiach územného a strategického plánovania, budovania kapacít zamestnancov mestského úradu a vytvorenia dlhodobej stratégie Otvoreného vládnutia pre Banskú Bystricu. V  súčasnosti sme sa dostali do fázy implementácie akčného plánu,” dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni pre mesto Banská Bystrica.

Prvá diskusia sa k tejto téme uskutočnila v marci 2021. Záujemcom boli predstavené možnosti zapojenia sa do projektu, ako aj jeho predbežný harmonogram. Druhé, májové online stretnutie bolo zamerané na konkrétne témy a problémy. Novembrová verejná debata sa niesla v znamení rekapitulácie a diskusií o budúcnosti platformy. V diskusii odzneli názory, že je potrebné platformu inštitucionalizovať. Súčasne bol predstavený monitorovací tím, ako aj  monitorovací proces tvorby a realizácie akčného plánu Otvoreného vládnutia. Najbližšie verejné stretnutie sa uskutoční online, dňa 1. decembra o 15:00 hod.

„Prvou témou, ktorej sa budeme venovať, je Otvorené vládnutie a Stratégia udržateľného mestského rozvoja. Taktiež sa budeme rozprávať o Stratégii otvoreného vládnutia, a rovnako aj o rozvoji a rozširovaní Platformy otvoreného vládnutia. Srdečne vás na stretnutie pozývame,“ uzatvára Eva Mazancová, zástupkyňa partnerskej organizácie Dialogue Centre, n. o.

Inštrukcie k online pripojeniu:

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/83709275813.#success

Meeting ID: 837 0927 5813

Passcode: 822825

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora