Aktuality

MHD v Banskej Bystrici s novinkami, ale aj zmenou cestovného poriadku

MHD v Banskej Bystrici

Obyvateľov mesta pod Urpínom cestujúcich mestskou hromadnou dopravou čakajú viaceré novinky. V každom vozidle pribudnú USB rýchlo-nabíjačky a WiFi pripojenie na internet. Okrem toho budú môcť ľudia nastupovať a vystupovať všetkými dverami, pretože pribudnú snímače dopravných kariet. Od nedele, 9. januára 2022 zároveň vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok na trolejbusových, aj autobusových linkách.

Zabezpečiť modernejšiu, bezpečnejšiu a komfortnejšiu verejnú dopravu pre cestujúcich je pre samosprávu prioritou. Počas januára budú vo vozidlách MHD namontované snímače dopravných kariet pri všetkých dverách. Cestujúci si po novom zakúpi lístok bezhotovostne priložením karty bez možnosti jeho tlače, čo prispeje k rýchlejšiemu a aj ekologickejšiemu cestovaniu. Výnimkou budú len predné dvere, pri ktorých bude snímač s tlačiarňou, určený pre tých, ktorí si chcú zakúpiť lístok v hotovosti, resp. potrebujú vytlačený cestovný doklad. Spolu s nástupom a výstupom všetkými dverami budú mať cestujúci možnosť využívať aj USB rýchlo-nabíjačky a Wifi pripojenie na internet v každom vozidle MHD v Banskej Bystrici.

S cieľom zefektívniť verejnú dopravu bude od 9. januára 2022 platiť nový cestovný poriadok, ktorý zníži dopravné výkony o dve percentá v porovnaní so štandardnými cestovnými poriadkami z predošlých rokov.

K redukcii došlo najmä na autobusových spojoch, ktoré sú súbežné s trolejbusovými, resp. prímestskými. Ďalej na spojoch, ktoré po sebe nasledovali v krátkych intervaloch a neboli využívané. U niektorých, najmä víkendových spojov, bola zrušená konečná zastávka na parkovisku Mičinská, resp. bola vynechaná zachádzka zo železničnej stanice na autobusovú,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici.

Nový cestovný poriadok platí na trolejbusových linkách č. 2, 6 a 8, ktoré prevádzkuje Dopravný podnik mesta Banská Bystrica. Zmeny sa budú týkať aj autobusových liniek prevádzkovaných SAD Zvolen. Konkrétne pôjde o linky č. 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 41, 43, 80, 90, 97 a linku č. 100. S účinnosťou platnosti nového cestovného poriadku zároveň končí tzv. mimoriadny – prázdninový režim. Zmeny by nemali mať zásadný dopad na cestujúcu verejnosť.

Nové cestovné poriadky nájdete na stránke SAD Zvolen a DPM BB.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora