Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Bytová politika

Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie (Bytová politika)


 
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie  
PhDr. Karol Langstein - vedúci048/ 4330 710karol.langstein@banskabystrica.sk
Eva Herchlová048/ 4330 712eva.herchlova@banskabystrica.sk
Mgr. Jana Lovásová048/ 4330 712 , 0918 505258jana.lovasova@banskabystrica.sk
Mária Kočišová048/ 4330 711 maria.kocisova@banskabystrica.sk
Mgr. Branislav Špenik048/ 4127 752branislav.spenik@banskabystrica.sk , kc.kompas@banskabystrica.sk
Ing. Jana Škorňová048/ 4330 714jana.skornova@banskabystrica.sk
Mgr. Katarína Debnárová048/ 4330 713katarina.debnarova@banskabystrica.sk
Jana Chudá0917505912jana.chuda@banskabystrica.sk
Mgr. Vladimír Frémal048/ 4330 711vladimir.fremal@banskabystrica.sk
PhDr. Dana Chmelíková  

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o prenájom nájomného bytu Mesta Banská Bystrica


1. krok
Žiadateľ si podá písomnú žiadosť o prenájom nájomného bytu (elektronicky sprístupnený formulár), ktorá bude obsahovať jeho kontaktnú adresu, požadovanú formu bývania a dôvod podania žiadosti so stručným popisom jeho aktuálnej bytovej situácie. Žiadosť môže byť zaslaná poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo podaná priamo na Klientskom centre MsÚ Banská Bystrica.


2. krok
Žiadateľ bude predvolaný na príslušný útvar MsÚ za účelom jeho oboznámenie s kritériami posudzovania žiadosti o prenájom nájomného bytu a s nájomnými podmienkami v príslušných bytoch. Žiadateľ si zároveň prevezme potrebné tlačivá, ktoré sú povinnou prílohou k žiadosti o prenájom nájomného bytu.


3. krok
Žiadateľ je povinný tieto tlačivá vyplniť, resp. potvrdiť zamestnávateľom a následne ich predložiť k žiadosti najneskôr do 30 dní od prevzatia.


4. krok
Kompletná žiadosť je posúdená v zmysle platného VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica a v zmysle Zákona č. 443/2010. V prípade splnenia všetkých kritérií zo strany žiadateľa je žiadosť zaradené do evidencie uchádzačov o predmetné nájomné byty. V prípade nesplnenia týchto kritérií je žiadateľovi zaslané o tomto písomne vyrozumenie.


5.  krok
Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zaradená do zoznamu uchádzačov, je povinný nahlásiť všetky zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby alebo spoločne posudzovaných osôb a to do 30 dní od dátumu zmeny. V prípade neaktuálnosti údajov v žiadosti sa žiadosť vyraďuje z príslušného zoznamu.


6. krok
Pri uvoľnení nájomného bytu sa oslovuje žiadateľ v poradí podľa dátumu skompletizovania žiadosti a podľa požiadavky lokality a izbovitosti. Žiadateľ predloží aktuálne údaje k žiadosti a po ich opätovnom overení sa môže uskutočniť obhliadka predmetného bytu.


7. krok
Ak byt žiadateľovi vyhovuje a splnil všetky podmienky, uzatvára sa zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky. Žiadateľ je povinný zmluvnú čiastku poukázať na účet prenajímateľa a následne sa uzatvára zmluva o nájme bytu na dobu určitú.


8. krok
V prípade odmietnutia ponúknutého bytu z dôvodov hodných zreteľa ostáva žiadateľ v evidencii uchádzačov o predmetné nájomné byty a oslovuje sa ďalší v poradí. Ak žiadateľ dvakrát odmietne ponuku na prenájom bytu, o ktorý v žiadosti prejavil záujem, jeho žiadosť sa vyraďuje zo zoznamu uchádzačov.


9. krok
Bližšie informácie budú žiadateľovi poskytnuté na Oddelení sociálnej a krízovej intervencie, Mestského úradu v Banskej Bystrici, osobne na č. dverí 58 alebo na telefónnom čísle 048/4330714.

 

Dokumenty a tlačivá:


 

.

* ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NÁJOMNÉHO BYTU - všeobecné tlačivo s podporu ŠFRB
 Žiadosť o prenájom nájomného bytu - všeobecné tlačivo.pdf (67.6 kB) (67.6 kB)

* ŽIADOSŤ O PRENÁJOM NÁJOMNÉHO BYTU - všeobecné tlačivo s podporu ŠFRB
 Vzor-žiadosť o prenájom nájomného bytu.odt (14.2 kB) (14.2 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - ŠFRB
 Príloha č. 1  prenájom bytu_ŠFRB.odt (23.8 kB) (23.8 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - ŠFRB
 Príloha č. 1  prenájom bytu_ŠFRB.pdf (104 kB) (104 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o štandardný nájomný byt - ŠFRB
 Príloha 2- žiadosť o bytu ŠFRB 2018.pdf (149.8 kB) (149.8 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o štandardný nájomný byt - ŠFRB
 Príloha 2- žiadosť o bytu ŠFRB 2018.docx (16.8 kB) (16.8 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o nájomný byt - ŠFRB
 Priloha 2 Potvrdenie o príjme 2018  bez zúčt.pdf (65.6 kB) (65.6 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme k žiadosti o nájomný byt - ŠFRB
 Priloha 2 Potvrdenie o príjme 2018  bez zúčt.ods (15 kB) (15 kB)

Príloha č. 3 - potvrdenie k žiadosti o bezbariérový nájomný byt - ŠFRB
 Príloha č. 3 - potvrdenie k žiadosti o bezbariérový nájomný byt - ŠFRB.pdf (55.6 kB) (55.6 kB)

Príjmové podmienky žiadateľov o prenájom nájomného bytu - ŠFRB
 Príjem podmienky žiadateľa o byty ŠFRB 2018 .pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - Internátna č. 12
 Príloha 1-žiadosť o prenájom bytu-Internátna.pdf (96.7 kB) (96.7 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom nájomného bytu - Internátna č. 12
 Príloha 1-žiadosť o prenájom bytu-Internátna.odt (23.5 kB) (23.5 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa k žiadosti o byt - Internátna č. 12
 Príloha č. 2  - potvrdenie o príjme k  žiadosti o byt na - Internátna 12.pdf (76 kB) (76 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa k žiadosti o byt - Internátna č. 12
 Vzor-príloha 2-žiadosť o prenájom bytu Internátna 12.odt (17.4 kB) (17.4 kB)

Príjmové podmienky žiadateľov o prenájom nájomného bytu - Internátna č. 12
 Požadovaný príjem nájomcu Internátna 12.pdf (48.2 kB) (48.2 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom bytu - Švermova 45A
 Príloha 1 k žiadosť o prenájom bytu-Švermova.pdf (112.9 kB) (112.9 kB)

Príloha č. 1 k žiadosti o prenájom bytu - Švermova 45A
 Príloha 1 k žiadosť o prenájom bytu-Švermova.odt (23.1 kB) (23.1 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb - Švermova 45A
 Požadovaný príjem nájomcu Švermova 45A.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

Príloha č. 2 - potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb - Švermova 45A
 Vzor-príloha 2-žiadosť o prenájom bytu Švermova.odt (17.4 kB) (17.4 kB)

Príjmové podmienky žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb v zmysle VZN Mesta B.Bystrica č. 10/2011 v znp. - nájomné byty Švermova 45A
 Prijmové podmienky žiadateľa o dočasný prenájom bytu Švermova 45A.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

* ŽIADOSŤ O OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY NA NÁJOMNÝ BYT s podporou ŠFRB
 Žiadosť o opakované  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy v nájomnom byte.pdf (77.2 kB) (77.2 kB)

* ŽIADOSŤ O OPAKOVANÉ UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY NA NÁJOMNÝ BYT s podporou ŠFRB
 Vzor-žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt-ŠFRB.odt (16.3 kB) (16.3 kB)

Príloha č. 1 - potvrdenie o príjme nájomcu a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
 Príloha 1 Potvrdenie o príjme nájomcu opakovaný nájom ŠFRB.pdf (148.1 kB) (148.1 kB)

Príloha č. 1 - potvrdenie o príjme nájomcu a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
 Príloha 1 Potvrdenie o príjme nájomcu opakovaný nájom ŠFRB.doc (43 kB) (43 kB)

Príjmové podmienky nájomcu a spoločne posudzovaných osôb pri opakovanom nájme bytu - ŠFRB
 Príjmové podmienky nájomcu pri opak_NZ_2018.pdf (116.7 kB) (116.7 kB)

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

115902011

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka