Aktuality

Mesto pozýva na stretnutia k plánovaným zmenám v parkovaní

stretnutia-6620b43f5a654

Banská Bystrica sa pripravuje na zmeny v parkovaní v podobe regulácie parkovania. Od 1. septembra 2024 budú zavedené rezidentské zóny na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej – Bakossovej ulici. Podľa zásady „reguluj, kde je najväčší problém“, sa chce samospráva prioritne zamerať na reguláciu parkovania počas noci. V závere apríla pozývame všetkých obyvateľov dotknutých lokalít, aby sa zúčastnili na stretnutiach,  na ktorých im zástupcovia odborných útvarov predstavia všetky podrobnosti.

Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je pokles počtu zaparkovaných áut v regulovaných lokalitách, a teda jednoduchšie parkovanie pre obyvateľov, ktorí v danej časti bývajú. Rovnako sa na parkovanie začne využívať viac existujúcich garáží, ktoré v súčasnosti slúžia ako sklady. Vytvorený parkovací tím MsÚ zložený z odborníkov spracoval VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta. Ešte pred jeho samotným pripomienkovaním chce samospráva celú filozofiu zavádzania rezidentských zón predstaviť verejnosti na stretnutiach v troch termínoch:

Podlavice, 24. apríl, ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12, 17:30 hod.

Severná Bakossova, 25. apríl, ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:30 hod.

Uhlisko, 29. apríl, ZŠ Golianova 8, 17:30 hod.

Pozývame všetkých obyvateľov dotknutých lokalít, aby prišli na stretnutia a osobne sa dozvedeli od zástupcov odborných útvarov všetky podrobnosti. Zúčastneným budú predstavené dopravné projekty, ale aj to, k akým zmenám na jednotlivých uliciach pristúpime. Priblížime im proces získania rezidentskej karty, cenovú politiku, ktorú navrhujeme, spôsob ako zaparkujú návštevy, ale aj to, aké výhody so sebou zavádzanie rezidentských zón prináša,“ objasňuje viceprimátor Jakub Gajdošík.

Stretnutia budú moderované a facilitované v súčinnosti s Referátom participácie a inovácie v oblasti otvoreného spravovania. Po úvodnej prezentácii budú mať možnosť zúčastnení obyvatelia získať ešte podrobnejšie informácie a odpovede na to, čo ich zaujíma, v štyroch vytvorených skupinách zložených z architektov, odborníkov na dopravu, príslušníkov mestskej polície, zamestnancov klientskeho centra a pod.

Všetky informácie k parkovaniu postupne pribúdajú v sekcii na webe mesta.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

Galéria