Medený hámor

Medený hámor

Budúcnosť najvýznamnejšej technickej pamiatky

Dve budovy so štatútom národnej kultúrnej pamiatky v areáli Medeného hámra  prešli do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Novú funkciu areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, sme hľadali spolu so zástupcami odbornej i laickej verejnosti. Samospráva v spolupráci s OZ ZA! Medený hámor spustila ešte v júli 2021 participatívny proces, ktorý odborne zastrešili skúsené urbanistky a architektky zo združenia Spolka. Práve s nimi sa prepojilo občianske združenie ZA! Medený hámor, ktorého cieľom je zachrániť toto miesto svetovej histórie, momentálne v ruinóznom stave. Celý proces pozostával z dotazníkového prieskumu, rozhovorov a workshopov. Výslednú správu aktivít Spolky nájdete tu: Budúcnosť Medeného hámra

Ďalšie kroky za záchranu Medeného hámra 

Zmení sa areál Medeného hámra v budúcnosti na múzeum, kultúrne, vzdelávacie alebo inovačné centrum? Odpovede na otázku, čo s Medeným hámrom, sa objavia po vyhodnotení participatívneho procesu v zadaní architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu. Tá poslúži ako podklad pre územný plán zóny, ktorý stanoví, čo je v tomto chránenom areáli národných kultúrnych pamiatok možné stavať. „Paralelne s prípravou ideového zámeru by sme chceli realizovať v areáli hámra záchranné práce, aby sme zastavili súčasnú degradáciu objektov,“ prezradila Lívia Gažová, členka občianskeho združenia ZA! Medený hámor a pracovnej skupiny, ktorú k problematike Medeného hámra menoval primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

13. december: Reálne kroky samosprávy k záchrane Medeného hámra

3. december: Výsledky participatívneho procesu budú predstavené verejnosti

25. august: Participatívny proces na hľadanie využitia Medeného hámra v budúcnosti je v polovici

Galéria