Kultúra

Radničné noviny

Profil: Radničné noviny mesta Banská Bystrica čitateľom prinášajú aktuálne informácie z komunálneho, kultúrneho i športového života v našom meste. Pestrá škála materiálu tematicky zahŕňa aktivity mestskej samosprávy, kultúru, školstvo, sociálnu starostlivosť, šport a.i. Noviny informujú aj o činnosti inštitúcií a zariadení v Banskej Bystrici a umožňujú obyvateľom verejne vyjadriť svoje názory a podnety.

Radničné noviny sú hodnotené ako druhé najlepšie v rámci Slovenska. Vyplýva to z prieskumu hodnotenia úrovne verejnoprávnosti mestských a obecných periodík v stovke najväčších miest, ktorý realizovala Transparency International Slovensko (TIS). Kým v podobnom hodnotení v roku 2018 obsadil náš mesačník 35. pozíciu, teraz sa posunul na 2. miesto. Radničné noviny dosiahli v hodnotení indexu BENEFIT hodnotu 75,02 percenta. Číslo predstavuje prínos periodika v oblasti informovania obyvateľov o politike a činnosti miestnej samosprávy.

Periodicita: štvrťročník
Náklad: 34 600 ks
Rozsah: 16 strán
Vydavateľ: Mesto Banská Bystrica
Tlač: Polygrafické centrum, s. r. o.

Doručovanie
Distribútorom Radničných novín je od septembra 2016 Slovenská pošta, a. s. Radničné noviny sú distribuované do poštových schránok banskobystrických domácností. Vo februári 2022 sme pristúpili k ich zasielaniu aj elektronicky. Stačí na ic@banskabystrica.sk zaslať svoju e-mailovú adresu a prihlásiť sa k odberu novín. V tlačenej verzii sú k dispozícii v Klientskom centre MsÚ Banská Bystrica, ako aj v Informačnom centre v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1 a v Turistickom informačnom centre. Ak sa objavia nedostatky v doručovaní, kontaktujte, prosím, editora Radničných novín na telefónnom čísle: 048/4330107 alebo e-mailom: radnicnenoviny@banskabystrica.sk.

Kontakt
RADNIČNÉ NOVINY
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048/4330107
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk

Harmonogram uzávierok a distribúcie Radničných novín na rok 2024

Noviny v papierovej verzii  sú do vyčerpania zásob pre záujemcov k dispozícii aj v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici a v Informačnom centre v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP 1. Staršie vydania nájdete v archíve.

 

Prílohy na stiahnutie