Projekty

Mestský mládežnícky futbalový štadión – Radvaň

Stav
Prebiehajúce

Rozpočet projektu:          2 999 252,30  €

Dotácia:                                    730 000,00 €

Začiatok realizácie:          júl 2020

Doba realizácie:                 20 mesiacov

Cieľ projektu:

je zmodernizovať existujúce futbalové tréningové centrum pre všetky mládežnícke kategórie s komplexne vybavenou infraštruktúrou tak, aby vyhovovalo kritériám a požiadavkám pre odohratie súťažných stretnutí.

Základným cieľom navrhovanej prestavby a dostavby tréningového centra je:

– Vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast talentovaných mladých futbalistov

– Organizovať vlastné športové podujatia na národnej úrovni

– Vychovávať talentovaných hráčov pre pôsobenie v profesionálnom futbale

– Vytvárať základňu pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky

 

Predmet projektu:

Prestavba tréningového centra zahŕňa:

– prestavbu hlavného futbalového ihriska v súlade so Smernicou o infraštruktúre 2018 pre štadión I. kategórie,

– prestavbu jestvujúcej betónovej tribúny a výstavbu objektu zázemia a šatní, dvoch objektov s pokladňami, bufetmi a WC pre divákov,

– výstavbu spevnených plôch vrátane parkovísk.