Projekty

MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica – Mestský mládežnícky štadión

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júla 2020
Dátum do
31. mája 2022
Cena
3 636 954 EUR
Spolufinancovanie
1 995 081 EUR

Príspevok na projekt podpory športu:                                                 904 644,66 €

Dotácia z úradu vlády SR:                                                                         730 000,00 €

Konečné vyúčtovanie príspevku na projekt – FNPŠ – Z-2021/004- 115

https://mestobbweb01storage.blob.core.windows.net/production/2023/07/VYUCTOVANIE-PRISPEVKU-MMS.pdf

Cieľ projektu:

je zmodernizovať existujúce futbalové tréningové centrum pre všetky mládežnícke kategórie s komplexne vybavenou infraštruktúrou tak, aby vyhovovalo kritériám a požiadavkám pre odohranie súťažných stretnutí.

Základným cieľom navrhovanej prestavby a dostavby tréningového centra je:

– Vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast talentovaných mladých futbalistov

– Organizovať vlastné športové podujatia na národnej úrovni

– Vychovávať talentovaných hráčov pre pôsobenie v profesionálnom futbale

– Vytvárať základňu pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky

 

Predmet projektu:

Prestavba tréningového centra zahŕňa:

– prestavbu hlavného futbalového ihriska pre štadión I. kategórie,

– výstavbu nového objektu zázemia štadióna, šatní, výstavbu dvoch objektov s pokladňami, bufetmi a WC pre divákov, prestavbu jestvujúcej betónovej tribúny, výstavba novej tribúny, realizáciu nových inžinierskych sietí,

– výstavbu spevnených plôch vrátane parkovísk.

 

Galéria