Projekty

MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica – Mestský mládežnícky štadión

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. júla 2020
Dátum do
31. mája 2022
Cena
3 636 954 EUR

Celkový rozpočet projektu:                                      3 636 954,44 €

Príspevok mesta:                                                         2 000 054,44 €

Príspevok na projekt podpory športu:                      906 900,00 €

Dotácia z úradu vlády SR:                                             730 000,00 €

Začiatok realizácie:           júl 2020

Doba realizácie:                 22 mesiacov

Cieľ projektu:

je zmodernizovať existujúce futbalové tréningové centrum pre všetky mládežnícke kategórie s komplexne vybavenou infraštruktúrou tak, aby vyhovovalo kritériám a požiadavkám pre odohratie súťažných stretnutí.

Základným cieľom navrhovanej prestavby a dostavby tréningového centra je:

– Vytvoriť podmienky pre rozvoj a odborný rast talentovaných mladých futbalistov

– Organizovať vlastné športové podujatia na národnej úrovni

– Vychovávať talentovaných hráčov pre pôsobenie v profesionálnom futbale

– Vytvárať základňu pre mládežnícke reprezentácie Slovenskej republiky

 

Predmet projektu:

Prestavba tréningového centra zahŕňa:

– prestavbu hlavného futbalového ihriska pre štadión I. kategórie,

– výstavbu nového objektu zázemia štadióna, šatní, výstavbu dvoch objektov s pokladňami, bufetmi a WC pre divákov, prestavbu jestvujúcej betónovej tribúny, výstavba novej tribúny, realizáciu nových inžinierskych sietí,

– výstavbu spevnených plôch vrátane parkovísk.

 

Galéria