Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov

PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOVMiestne dane a poplatok za komunálny odpad sa platia na základe rozhodnutia, okrem dane za ubytovanie:
 

  • v hotovosti priamo do pokladne Mesta Banská Bystrica; na klientskom centre
  • priamo vkladom v hotovosti na účet Mesta Banská Bystrica alebo
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet Mesta Banská Bystrica

 

 

Platba v hotovosti do pokladne Mestského úradu

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť a na výzvu zamestnanca MsÚ občiansky preukaz.
 

Úradné hodiny klientského centra mestského úradu - pokladňa

Úradné hodiny:

Pondelok7:30 – 17:00
Utorok7:30 – 17:00
Streda7:30 – 18:00
Štvrtok7:30 – 17:00
Piatok7:30 – 15:00

 

 

Platba v hotovosti v banke na účet mesta

alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné predložiť občiansky preukaz a vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet Mesta Banská Bystrica vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet Mesta Banská Bystrica vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

 

Poplatok za komunálny odpad
Platiteľ platí poplatok na účet správcu dane č. 4017146071/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK24 7500 0000 0040 1714 6071; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
   Variabilný symbol:        uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 162
   Konštantný symbol:     uvedený v rozhodnutí 1144
   Špecifický symbol:       uvedený v rozhodnutí

 

Daň z nehnuteľnosti
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK45 7500 0000 0040 1714 6469; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 120
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Daň za psa
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK45 7500 0000 0040 1714 6469; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 155
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Daň za predajné automaty
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK45 7500 0000 0040 1714 6469; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 160
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Daň za Ubytovanie
Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie (platiteľ) platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca.
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 153
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:       v tvare mmrrrr (napr. úhrada dane za mesiac marec 2013 - 032013)

 

Daň za zaujatie verejného priestranstva
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017145829/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí.
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 150
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Exekúcie
Daňovník platí exekúciu na účet exekútora. Exekučný účet mesta vedený v Československej obchodnej banke, a.s. je č. 4017146178/7500.

 

 

Otváracie hodiny
ČSOB, Horná 69, Banská Bystrica

Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00

 

 

Otváracie hodiny
ČSOB, Obchodné centrum - Europa shopping centrum, Na Troskách, Banská Bystrica
 

Pondelok            9:00 - 19:00
Utorok            9:00 - 19:00
Streda            9:00 - 19:00
Štvrtok            9:00 - 19:00
Piatok            9:00 - 19:00
Sobota            9:00 - 19:00
Nedeľa                          10:00 - 15:00

 

Otváracie hodiny
ČSOB, Dolná 62, Banská Bystrica

Pondelok             8:00 - 16:00
Utorok             8:00 - 16:00
Streda             8:00 - 16:00
Štvrtok             8:00 - 16:00
Piatok                             8:00 - 16:00

 

 

Upozornenie:

Pri platbe daní a poplatkov je potrebné správne uvádzať číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol a výšku daňovej povinnosti. Označenú platbu podľa rozhodnutia správca dane použije na úhradu príslušnej dane.

Neoznačenú platbu správca dane podľa daňového poriadku použije na úhradu

exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového

nedoplatku, a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá

platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.
 

Upozornenie:
Za každý deň omeškania správca dane v zmysle daňového poriadku vyrubí úrok z omeškania vo výške 15%.

 


 

dnes je: 2.9.2015

meniny má: Linda, Melinda, Rebeka

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

60749797

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka