Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8
Banská Bystrica

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov

PLATENIE MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOVMiestne dane a poplatok za komunálny odpad sa platia na základe rozhodnutia, okrem dane za ubytovanie:
 

  • v hotovosti priamo do pokladne Mesta Banská Bystrica; na klientskom centre
  • priamo vkladom v hotovosti na účet Mesta Banská Bystrica alebo
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet Mesta Banská Bystrica

 

 

Platba v hotovosti do pokladne Mestského úradu

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť a na výzvu zamestnanca MsÚ občiansky preukaz.
 

Úradné hodiny klientského centra mestského úradu - pokladňa

Úradné hodiny:

Pondelok7:30 – 17:00
Utorok7:30 – 17:00
Streda7:30 – 18:00
Štvrtok7:30 – 17:00
Piatok7:30 – 15:00

 

 

Platba v hotovosti v banke na účet mesta

alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu dane a poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné predložiť občiansky preukaz a vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet Mesta Banská Bystrica vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet Mesta Banská Bystrica vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

 

Poplatok za komunálny odpad
Platiteľ platí poplatok na účet správcu dane č. 4017146071/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK24 7500 0000 0040 1714 6071; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
   Variabilný symbol:        uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 162
   Konštantný symbol:     uvedený v rozhodnutí 1144
   Špecifický symbol:       uvedený v rozhodnutí

 

Daň z nehnuteľnosti
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK45 7500 0000 0040 1714 6469; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 120
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Daň za psa
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK45 7500 0000 0040 1714 6469; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 155
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Daň za predajné automaty
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí. Pri úhrade zo zahraničia je potrebné uvádzať IBAN: SK45 7500 0000 0040 1714 6469; BIC kód banky: CEKOSKBX
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 160
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Daň za Ubytovanie
Prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie (platiteľ) platí daň na účet správcu dane č. 4017146469/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) bez vyrubenia do 15 dní po ukončení mesiaca.
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 153
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:       v tvare mmrrrr (napr. úhrada dane za mesiac marec 2013 - 032013)

 

Daň za zaujatie verejného priestranstva
Daňovník platí daň na účet správcu dane č. 4017145829/7500, vedený v Československej obchodnej banke a.s., na základe rozhodnutia, výzvy (ďalej len rozhodnutie) v lehote uvedenej v rozhodnutí.
Daňovník označí platbu:
     Variabilný symbol:         uvedený v rozhodnutí začínajúci sa na 150
     Konštantný symbol:      uvedený v rozhodnutí 1144
     Špecifický symbol:        uvedený v rozhodnutí

 

Exekúcie
Daňovník platí exekúciu na účet exekútora. Exekučný účet mesta vedený v Československej obchodnej banke, a.s. je č. 4017146178/7500.

 

 

Otváracie hodiny
ČSOB, Horná 69, Banská Bystrica

Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 17:00

 

 

Otváracie hodiny
ČSOB, Obchodné centrum - Europa shopping centrum, Na Troskách, Banská Bystrica
 

Pondelok            9:00 - 19:00
Utorok            9:00 - 19:00
Streda            9:00 - 19:00
Štvrtok            9:00 - 19:00
Piatok            9:00 - 19:00
Sobota            9:00 - 19:00
Nedeľa                          10:00 - 15:00

 

Otváracie hodiny
ČSOB, Dolná 62, Banská Bystrica

Pondelok             8:00 - 16:00
Utorok             8:00 - 16:00
Streda             8:00 - 16:00
Štvrtok             8:00 - 16:00
Piatok                             8:00 - 16:00

 

 

Upozornenie:

Pri platbe daní a poplatkov je potrebné správne uvádzať číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol a výšku daňovej povinnosti. Označenú platbu podľa rozhodnutia správca dane použije na úhradu príslušnej dane.

Neoznačenú platbu správca dane podľa daňového poriadku použije na úhradu

exekučných nákladov a hotových výdavkov, inak na úhradu jeho daňového

nedoplatku, a nedoplatku na iných platbách s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby. Ak v čase prijatia platby existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá

platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.
 

Upozornenie:
Za každý deň omeškania správca dane v zmysle daňového poriadku vyrubí úrok z omeškania vo výške 15%.

 


 

dnes je: 28.11.2015

meniny má: Henrieta

Dnes má službu:

TESCO

ďalšie dni

Sobota 28.11.
TESCO
Sobota 28.11.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Nedeľa 29.11.
EUROPEA
Na troskách 25
Nedeľa 29.11.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Pondelok 30.11.
PODLAVICE
Povstalecká 30

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

65366949

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka