Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Aktuality

AKTUALITY


 


 

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad
za sociálnu službu a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby poskytované
Mestom Banská Bystrica v roku 2017


 

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Banská Bystrica v roku 2016


 

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Banská Bystrica v roku 2015


 

Aktivity KP v roku 2016:

Prosíme subjekty, ktoré budú resp. majú záujem participovať na napĺňaní priorít , opatrení a aktivít KPSS nech pre rok 2016 doplnia aktivity, ktoré budú realizovať v súlade s KPSS.
Návrh aktivít zasielať do 28.2.2016 na mailovu adresu: brienikova@misbb.sk


 

Akadémia európskeho seniora 2015


 
Marec mesiac knihy 2015 posedenie s názvom: Moja obľúbená kniha!

 
Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu poskytovanú Mestom Banská Bystrica v roku 2014

 

Akadémia európskeho seniora 2014

 

Aj v októbri roku 2014 sa koná Akadémia európskeho seniora. Za uplynulých 14 rokov sa jej podoba vyvíjala od osláv Dňa seniorov až po bohatú ponuku kultúrnych, športových, vzdelávacích a spoločenských podujatí počas celého mesiaca. V 14. ročníku Akadémie európskeho seniora pod heslom Banská Bystrica senior city - mesto seniorov nájdeme päť programových línií, a to byť aktuálny, vzdelávať sa, komunikovať, voliť a tvoriť.


 

Primátor odovzdal pamätný list v Dennom centre pre seniorov Hamónia


 

Banská Bystrica sa zapojila do projektu zdravej stravy a životného štýlu
„We love eating“

 

V súvislosti s európskymi aktivitami v oblasti zdravej stravy a životného štýlu sa Mesto Banská Bystrica spolu s ďalšími 6 mestami v 6 štátoch EÚ ( Španielsko, Holandsko, Francúzsko, Veľká Británia, Poľsko, Rumunsko) zapojilo do aktivít projektu „Jeme radi, jeme zdravo“, ktorý pripravila vzdelávacia agentúra P.A.U. v Španielsku pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa.

Cieľom je zvýšiť povedomie u detí, mládeže, seniorov a tehotných žien o význame správneho stravovania sa, dôležitosti telesnej aktivity a zdravotných problémoch spojených s nadváhou, obezitou a nedostatočnou telesnou aktivitou.


 

Novootvorené komunitné multifunkčné centrá KOMUCE
opäť zvýšia kvalitu sociálnych služieb v Banskej Bystricii


 

Hľadanie veľkonočných vajíčok 2014
v zariadení pre seniorov Jeseň v Banskej Bystrici


 

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad
za sociálnu službu poskytovanú Mestom Banská Bystrica v roku 2013


 

Novela zákona o sociálnych službách


 

2014
Projekt zdravej výživy - Healthy Diets - v spolupráci s partnermi v rámci EÚ


 

Záverečný seminár projektu Od dávok k platenej práci


 

AKADÉMIA EURÓPSKEHO SENIORA
v Banskej Bystrici - október 2013


 

Access.City Award 2014

Informácie o súťaži Access City Award 2014

 

 

Senior ako obeť nátlakových predajných akcií


Dňa 28.8.2013 sa v Zariadení pre seniorov JESEŇ, Internátna 10, Banská Bystrica, uskutočnila beseda na tému „Senior ako obeť nátlakových predajných akcií“. Medzi obyvateľov zavítal kriminalista Mgr. Matej Snopko a JUDr. Pavel Kypta, PhD., odborný asistent oddelenia trestného práva Právnickej fakulty UMB, ktorí radili obyvateľom ako reagovať a odolávať psychickému nátlaku na predajných akciách pre seniorov. Napriek vážnej téme sa prednášajúci snažili besedu odľahčiť vtipnými zážitkami z praxe, čo obyvatelia ocenili. Do diskusie sa zapojili vlastnými skúsenosťami a zážitkami z predajných akcií.

Sociálne pracovníčky Zariadenia pre seniorov Jeseň

 

Akadémia banskobystrického seniora
Projekt Mesta Banská Bystrica podporený z OP Vzdelávanie


 

Činnosť denného centra P Ú P A V A


 

 

Projekt "Od dávok k platenej práci"


 

Stredoeurópska znalostná platforma starnúcej spoločnosti

29.5.2013 - Okrúhly stôl Banská Bystrica


 


 

Nordic walking banskobystrických seniorov

 

O tom, že seniori v Banskej Bystrici, žijú aktívnym plnohodnotným životom, presvedčili aj tým, že sa zapájajú do nových projektov so záujmom o aktívne športové trávenie voľného času.
V rámci minulého roku 2012, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia (ERAS) a medzigeneračnej solidarity, sa seniori Banskej Bystrice zapojili do projektu Nordic walking, nácvik severskej chôdze. Tento sa realizoval v spolupráci s občianskym združením Outdoor Institute pod odborným vedením Martina Babiara počas 10 týždňov, od polovice augusta do konca októbra 2012, a to formou nenáročných vychádzok do prírodného okolia Banskej Bystrice s intenzívnym využitím teleskopických paličiek pri pohybe chodca. Tento jednoduchý, efektívny šport veľmi priaznivo vplýva na srdcovo-cievny systém a viditeľne posilňuje a podporuje vitalitu celého tela. Do projektu Nordic walking sa zapojilo 20 seniorov.
Pokračovaním projektu Nordic walkingu z jesene 2012 boli počas januára až marca 2013 vychádzky na snežniciach. Vychádzky na snežniciach v 1,5-hodinovom trvaní sa zrealizovali v lokalite Tulská, smerom na Suchý vrch, Graniar, Urpín a Laskomerská dolina. Seniori, ktorí sa ich zúčastnili ich považujú za veľmi pekné a príjemné.
Od 16. apríla 2013 aktívni seniori Banskej Bystrice začínajú popri hrádzi Hrona opäť nordic walkingom. Záujem o severskú chôdzu prejavili na úvodnom stretnutí 15 seniorov.

Aktívne zapájanie sa do vzdelávania banskobystrických seniorov pokračuje naďalej aj po ich minuloročnom ocenení primátorom mesta v decembri 2012. Vzdelávanie a zdokonaľovanie sa v oblasti fotenia naštartovala fotosúťaž a následná výstava fotiek súťažiacich a pokračuje dodnes formou vzdelávacieho programu s názvom Fotoškola pre seniorov. Je určená pre všetkých, ktorí sa chcú zlepšiť a  dozvedieť  viac o fotografovaní. Uskutočňuje sa raz mesačne na rôzne témy, pod vedením odborného pracovníka Stredoslovenského osvetového strediska, pána Miroslava Zaťka.

Nordic walking

 Čas zábavy, fašiangy....


Ani v tomto roku sme v Zariadení pre seniorov Jeseň nezabudli na tradície. V mesiaci február 2013 sme pripravili fašiangové posedenie, ktoré otvorila vedúca zariadenia p. Lukáčová. Obyvatelia si pochutnali na pampúšikoch a čaji s rumom. O dobrú náladu sa postaral harmonikár p. Marián Kováč a spevácky zbor senioriek „Rozmarín“.

Fotogaléria - Fašiangy 2013

Sociálne pracovníčky ZSJ: p. Láničková, Mgr. Lauková, Mgr. Ivaničová 

 Ocenení seniori v Banskej Bystrici

 

Minulý rok bol Európskym rokom aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, v tomto duchu primátor mesta Peter Gogola ukončil rok slávnostným oceňovaním banskobystrických seniorov. Udeľovanie cien sa konalo tretieho decembra v Cikkerovej sieni a seniori boli oceňovaní v troch kategóriách.
Prvá kategória SOM VZDELANEC nadviazala na Akadémiu európskeho seniora 2012, ktorú mesto Banská Bystrica usporadúva každý rok v októbri. V októbrovej akadémii seniora sa konal tématický workshop o digitálnej fotografii pre seniorov. Ocenení v tejto kategórii boli účastníci fotosúťaže na tému Banská Bystrica očami seniora, v ktorej svojej teoretické skúsenosti previedli do praxe vo forme fotografií. Na prvom mieste sa umiestnila pani Janka Hajduová s fotografiou Čakajúci psík, na druhom mieste Ľubomír Lehoťan s fotografiou Večer na námestí a pán Milan Korec uzavrel fotosúťaž na treťom mieste s fotografiou Fontána trochu inak. Oceňovanie seniorov v tejto kategórii primátor ukončil otvorením fotografickej výstavy Banská Bystrica očami seniora, ktorá bola inštalovaná v priestoroch historickej radnice.
V druhej kategórii SOM ŠPORTOVEC, bola ocenená pani Blažena Sadloňová za aktívny prístup k telu v projekte Nordic walking (severská chôdza), ktorý sa konal od augusta do októbra 2012 pod vedením členov z Outdoor institute.
V tretej kategórii SOM UMELEC bola ocenená pani Mária Longauerová. Bývalá hlasová pedagogička ponúkla svojim spevom a vitalitou, ktorá z nej žiarila všetkým svojim rovesníkom recept na aktívne starnutie. Celý program slávnostného oceňovania bolo doplnený kultúrnym programom v podaní sláčikového orchestra a dievčenského speváckeho zboru DOLCE CANTO pod vedením dirigenta Mgr.art. Martina Kaššu.

 

Zuzana Šperková
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti  

 


 

Priateľom z klubu dôchodcov na Uhlisku 1 pocit osamelosti nehrozí.

Každé obdobie života človeka a hlavne staroba má svoje čaro. Je však potrebné, dokonca nevyhnutné naučiť sa žiť v treťom veku s vedomím starnutia, akceptovať ho ako novú skúsenosť a možnosť nájsť zmysel života za zmenených možností práve vekom. A že je tomu tak v Dennom centre (klube dôchodcov) na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici sme sa veľmi milo prekvapili na priateľskej návšteve. Že sme sa ocitli v kruhu nádherných ľudí, vďačíme vedúcej pani Renátke Petrincovej a jej kolektívu dôchodcov. Uvedomili sme si, aké liečivé účinky má stretávanie sa priateľov, hotový balzam na telo a hlavne dušu.
My seniori z námestovského okresu, zo základnej organizácie Bobrov a ďalších oravských organizácií sme boli očarení prekrásne pripraveným celodenným programom kultúrneho a priateľského vyžitia. Hneď v úvode prehliadka Radnice, po ktorej nasledoval presun do Španej doliny. Toľkú nádheru nemáme možnosť vidieť každý deň. Či už samotný kostolík, banícke múzeum. Plnili sme si mnohí svoje sny, pretože sme tam boli prvý krát. Sme šťastní, že sme tieto úžasné miesta mohli navštíviť. Nebyť vás, priatelia naši drahí, nemali by sme snáď možnosť toľkých obohatení. Vliali ste nám  do našich ubolených duší radosť, mohli sme objaviť nové krásne obzory. Pocítili sme pri vás nový zmysel života a spokojnosť. Po prehliadkach krásnych banskobystrických zákutí ste nás počastovali chutným gulášom, spevom a hrou na fujaru. Tie tóny znejú u nás stále.
Ďakujeme vám priatelia naši milí. Dávali ste nám všetko s citom a srdcom. Ocitli sme sa vo vašej spoločnosti náhodne, ale táto urobila zázrak. Kiežby všetci dôchodcovia na Slovensku mali dopriate prežiť takýto nádherný deň v kruhu priateľov. Možno práve dôchodkový vek je ten najvhodnejší na to, aby sme si naplnili svoje sny, celoživotné túžby a predstavy, ale hlavne  na spestrenie jesene života ako ste to dokázali pre nás vyčariť vy. Blíži sa čas čarokrásnych Vianoc, dovoľte mi milí priatelia, popriať veľa takýchto krásnych našich spoločných stretnutí, nech nás ťarchy a bremená nikdy neťažia, a to všetko podoprené pevným zdravím. Pokoj, lásku, mnoho dobrých priateľov. Už teraz sa tešíme, že sa opäť niekedy spolu stretneme.

Okresná predsedníčka Námestovského okresu a predsedníčka ZOJDS v BobroveOľga Slovíková.

 


 

Fotografická súťaž Banská Bystrica očami seniora

 

Vážení nadšenci fotografovania,
Mesto Banská Bystrica pripravilo fotografickú súťaž pre všetkých seniorov, ktorí našli potešenie vo fotografovaní a chcú sa o svoje zábery podeliť aj s ostatnými.

Téma: Banská Bystrica očami seniora  (resp. Zima a Vianoce v Banskej Bystrici)

 

Podmienky súťaže:
Súťaž je určená pre všetkých seniorov (od 62 rokov veku).
Autor môže prihlásiť maximálne 3 fotografie. Digitálna fotografia v rozlíšení minimálne 300 dpi.
Fotografie je potrebné doručiť organizátorovi poštou alebo osobne na Mestský úrad - Klientské centrum na CD / DVD / USB nosiči s kontaktnými údajmi autora (meno a priezvisko, vek, telefónne číslo). Pri jednotlivých fotografiách je potrebné uviesť aj ich názov.

Všetky fotografie bude hodnotiť porota a tri najlepšie fotografie budú ocenené primátorom Mesta Banská Bystrica. V decembri bude z fotografií nainštalovaná výstava na Radnici. Presný termín bude včas zverejnený.

Nezabudnite uzávierka je 26.11.2012 !!!

Tešíme sa Vašu účasť a hlavne veľa pekných obrázkov

Viac informácií: zuzana.sperkova@banskabystrica.sk
048 / 4330 732

 


 


 

 


 

Výlet vláčikom „Pretórium“ zo Zariadenia pre seniorov Jeseň


Dňa 28. júna 2012 sme pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov Jeseň na Internátnej ulici č.10, v Banskej Bystrici zorganizovali výlet po Banskej Bystrici vláčikom „Pretórium“.
Pre 22 obyvateľov zariadenia pre seniorov Jeseň sa začala cesta za históriou mesta Banská Bystrica.
Je to už „II. ročník „ poznávania mesta cez okná vláčika „ Pretórium“.
Nalodili sa pred zariadením a namierili priamo na Námestie SNP. Život si v horúcom počasí osladili chutnou zmrzlinou. Po osviežení pokračovali v obdivovaní historického centra mesta.
Obyvatelia milujú takéto jednodňové výlety aj preto, že majú zážitky, v ktorých sa spája ich minulosť s prítomnosťou. V dobrej nálade sa vrátili späť do zariadenia a v chládku altánku skonštatovali, že príslovie „ za živa v Bystrici, po smrti v nebi“ je veľmi výstižné!

Zamestnanci Zariadenia pre seniorov Jeseň

 


 

 

Kontaktný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v Banskej Bystrici


Stredisko sociálnych služieb, Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici sa stalo Kontaktným bodom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Čo je to Slovenská Alzheimerova spoločnosť?
Slovenská Alzheimerova spoločnosť je občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré sa venuje pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou v SR. Jeho cieľom je presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre ich dôstojný život. Spája ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodiny, ako aj odborných pracovníkov pracujúcich vo výskume, prevencii, diagnostike a terapii ako aj priateľov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život ľudí s týmto ochorením. V súčasnosti buduje sieť informačných a kontaktných bodov a kontaktných miest v regiónoch Slovenska (viď mapku).

Čo je úlohou kontaktného bodu?
Kontaktný bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti plní tieto úlohy:
distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkováva užitočné rady a informácie do týchto rodín
realizuje pravidelné stretnutia príbuzných (podporné skupiny) a prednášky pre rodinných opatrovateľov s cieľom pomoci v domácej starostlivosti.

Pri Stredisku sociálnych služieb sa pravidelne stretáva podporná skupina SPOĽACH (Skupina Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou).

Čo je podporná skupina SPOĽACH?
Pod podpornou skupinou môžeme rozumieť spoločenstvo ľudí, ktorých spája problematika starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou a ktorí sa stretávajú, aby spoločne hovorili o riešeniach problému, o tom, čo ich trápi a čo im naopak pomáha.

Čo je cieľom podpornej skupiny SPOĽACH?
Cieľom podpornej skupiny je okrem získania užitočných informácií aj poskytovanie emocionálnej podpory príbuzným a opatrovateľom, vzájomná výmena skúseností a nachádzanie nových riešení problémov pri starostlivosti o človeka s Alzheimerovou chorobou.

Kde sa stretáva podporná skupina SPOĽACH?
Miestom stretnutí podpornej skupiny je Stredisko sociálnych služieb, Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici.

Kto môže byť členom podpornej skupiny SPOĽACH?
Členom podpornej skupiny sa môže stať ktokoľvek, koho sa nejakým spôsobom dotkla Alzheimerova choroba (trpí ňou jeho príbuzný, opatruje človeka s Alzheimerovou chorobou), cíti, že potrebuje stretnutia s ľuďmi, ktorí majú podobný problém a chce sa dozvedieť viac o problematike starostlivosti o takto chorého. Stačí si zistiť termín stretnutia (na wwww.banskabystrica.sk alebo v Radničných novinách Mesta Banská Bystrica) a prísť. Viac informácií môžete získať priamo v Stredisku sociálnych služieb, Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici, na tel. čísle 048/415 51 71 alebo e-mailom na sss.bb@stonline.sk .

 

Mapka:
http://www.alzheimer.sk/media/50292/projekt%20kontakne%20miesta.jpg

 


 


 

Opatrovateľská služba formou poukážok
Národný projekt podporovaný z ESF


 

 Čo nám prináša novela zákona o sociálnych službách ?

 

Novela zákona o sociálnych službách bude účinná od 1.marca 2012. Ako sa zmeny v novele zákona o sociálnych službách prejavia v praxi? Skrátia sa čakacie lehoty na poskytnutie sociálnej služby v celoročnom pobytovom zariadení – zariadení pre seniorov alebo pre tých, čo si neosvojili názvy podľa zákona o sociálnych službách, tak po starom je to domov dôchodcov. Vplyv na skrátenie čakacích lehôt budú mať sprísnené podmienky pre poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Kým podľa doteraz platného zákona podmienku nároku na tento druh sociálnej služby splnil aj ten žiadateľ, ktorý bol odkázaný na pomoc inej osoby v priemere len 2 – 4 hodiny denne ( alebo ináč vyjadrené mal II. stupeň odkázanosti na pomoc) a bola mu poskytovaná sociálna služba s 24 hodinovou starostlivosťou. Novela zákona o sociálnych službách sprísňuje rozsah odkázanosti na pomoc v priemere na 6 – 8 hodín denne a viac ( čiže nárok na sociálnu službu v zariadení pre seniorov vznikne iba žiadateľom, ktorí majú stupeň odkázanosti IV. - VI.). Podľa predbežného vyhodnotenia v aktuálnej evidencii žiadateľov zo dňa 3.2.2012 evidujeme 81 žiadateľov do zariadenia pre seniorov Jeseň v Banskej Bystrici. Podľa schválenej, sprísnenej novely zákona zostane v evidencii 33 žiadateľov, ktorí spĺňajú zákonom definované podmienky, čo znamená, že takmer 60 % žiadateľov nespĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v pobytovom zariadení. Týmto záujemcom o poskytnutie sociálnej služby bude ponúknutá terénna sociálna služba – opatrovateľská služba v ich domácom, prirodzenom prostredí alebo v dennom stacionári.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá významným spôsobom ovplyvní vývoj v poskytovaní pobytových sociálnych služieb typu zariadenie pre seniorov ( ale aj iných druhov sociálnych služieb) je zvýšenie úhrad ( poplatkov) za poskytnuté sociálne služby. Novela zákona stanovuje minimálnu výšku úhrady, ktorá je min. 50 % z oprávnených nákladov, ktoré sa vynakladajú na tieto služby. Ako príklad sme uviedli dopad zákona na evidenciu žiadateľov na konkrétnom zariadení pre seniorov Jeseň, tak čo sa týka úhrad , v tomto zariadení sú priemerné mesačné náklady na sociálnu službu vo výške 650 €/mesiac. Úhrada musí byť teda min. vo výške 330 €/mesiac. Zákon „chráni“ osamelých občanov s nízkymi príjmami, ktorým aj po zaplatení úhrady musí zostať 20 % sumy životného minima, čo činí 38 €. V prípade, že príjem klienta nie je postačujúci v zmysle zákona o rodine sa podieľajú na úhradách príbuzní, hlavne deti. Aj na nich sa vzťahuje právna ochrana, v prípade, že sú v hmotnej núdzi.

V prípade, že žiadateľ o umiestnenie alebo jeho rodina je ochotná sa podieľať na úhrade nákladov v plnej výške, v takýchto prípadoch sa upúšťa od posudzovania odkázanosti, klient sa stáva „samoplatcom“.
Novela zákona o sociálnych službách ustanovuje preukazovanie majetku ( hodnota majetku 10 000 € a viac) nielen pre žiadateľa o sociálnu službu, ale aj pre osoby blízke ( deti) a to ako v čase začatia poskytovania sociálnej služby, tak aj v priebehu poskytovania sociálnej služby. Prihliada sa aj na predaj alebo darovanie majetku 5 rokov dozadu od začatia poskytovania sociálnej služby. Preukazovanie majetku sa neskúma spätne u už umiestnených klientov, zákon nemôže mať retroaktívne účinky.
Snažili sme sa Vám poskytnúť základné informácie, ktoré novela zákona o sociálnych službách prináša z pohľadu staršieho občana, seniora – žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. Zákon prináša aj iné zmeny týkajúce sa financovania sociálnej služby, kvalifikačných predpokladov opatrovateliek, sankcií pre „nelegálnych“, neregistrovaných poskytovateľov sociálnych služieb, atď. V prípade ďalších informácií sa obráťte na Klientske centrum Mestského úradu mail: socialnapomoc@banskabystrica.sk alebo telefonicky 048/4330777 alebo 0800 14 15 14.
Informácie sú zverejňované aj na www stránke pod sekciou Sociálne služby a taktiež v priebehu roka budú aktualizované brožúrky typu Sprievodca sociálnymi službami a informačné letáky.
 

 


 

 

Týždeň mozgu  14. – 20. marca 2012

Banská Bystrica

Týždeň mozgu (alebo presnejšie Týždeň uvedomenia si mozgu) prebieha v tomto roku od 14. do 20. marca. Jeho cieľom je poukázať na problematiku mozgových ochorení a na nutnosť prevencie.


 

 

Fašiangy v našom zariadení

Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania. Aj naše zariadenie pre seniorov Jeseň, na Internátnej ulici 10 v Banskej Bystrici, si zachováva tradíciu pestovať medzi obyvateľmi zariadenia pocit spolupatričnosti a kultúrneho povedomie.
Dňa 15.2.2012 sme zorganizovali fašiangové posedenie, počas ktorého bolo veselo. Sociálne pracovníčky spolu s obyvateľmi – členmi divadelného krúžku pripravili veselú scénku zo života, nechýbala dobrá ľudová hudba, tanec, pampúšiky a čaj s rumom. Všetci sme odchádzali spokojní a naše kroky sprevádzali tóny hudby „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožuška zima mu bude.....

kolektív zariadenia senior Jeseň

 


 

Akadémie európskeho seniora Škola remesiel pre seniorov

V dňoch 7. 10., 10.10., 24.10., 28.10.2011 sa konala v rámci Akadémie európskeho seniora Škola remesiel pre seniorov pod „taktovkou“ lektorov Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Seniori na prvom stretnutí modelovali z hliny a následne na ďalšom stretnutí glazovali svoje vytvorené diela. Potešte sa pohľadom spolu s tvorcami ...


 

Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012

Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012
Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012
Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012

 
 
Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012
Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012
Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012

 
 
Fašiangy v zariadení pre seniorov Jeseň 2012

 

Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011

Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011

 
 
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011

 
 
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011
Akadémie európskeho seniora - Škola remesiel pre seniorov 2011

 

SPOĽACH - Pozvánka

V mesiaci decembri Vás opäť pozývame na stretnutie Svojpomocnej Podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou Chorobou. Stretnutie sa uskutoční dňa 14.12.2011 o 16.00 hod v priestoroch Strediska sociálnych služieb Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici. V rozhovore na tému Nezabúdajme na seba si vymeníme skúsenosti o tom, čo pomáha zvládať ťažkú situáciu, aby sme sa mohli čím dlhšie starať o blízkeho s Alzheimerovou chorobou.
Tešíme sa na Vás!

Mgr. Ľubica Holosová
Stredisko sociálnych služieb


 


 
Dňa 7.11.2011 navštívili KOMUCE žiaci zo Základnej školy na Sitnianskej ulici

 

SPOĽACH - Pozvánka na stretnutie

Stretnutie svojpomocnej podpornej Skupiny Príbuzných a Opatrovateľov Ľudí s Alzheimerovou CHorobou sa uskutoční dňa 23.11.2011 o 16.00 hod v priestoroch Strediska sociálnych služieb Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici.

Pozývame Vás rozprávať sa na tému Problémové správanie – závislé správanie, blúdenie, nočný nepokoj. Príďte si vymeniť vlastné skúsenosti, podať pomocnú ruku ďalším ľuďom, ktorí zápasia s rovnakým problémom a prijať pomocné ruky od tých, ktorí Vám ich podávajú.
Tešíme sa na Vás!

Ľubica Holosová
Stredisko sociálnych služieb


 


 
Pozvánka na seminár INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE - 15.11.2011, B.Bystrica

 
Oznam o výberovom konaní na jedného terénneho sociálneho pracovníka/pracovníčky a dvoch asistentov/asistentiek TSP

 
Prezentácia - Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby

 
Správa o aktivitách v rámci Kontaktného centra pre Alzheimerovu chorobu

 
Hodnotenie dobrovoľníckeho programu v Stredisku sociálnych služieb za obdobie apríl-október 2011

 

 

Pozvánka

Budeme hovoriť o Alzheimerovej chorobe II.

Ďalšie stretnutie svojpomocnej podpornej skupiny príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou sa uskutoční dňa 19.10.2011 o 16.00 hod v priestoroch Strediska sociálnych služieb Na Uhlisku 1 v Banskej Bystrici.
Pozývame Vás na obohacujúce stretnutie, kde môžete získať nové informácie, vymeniť si vlastné skúsenosti a zažiť podporu skupiny, ktorú spája ten istý problém.
V novembri sa budeme rozprávať na tému Problémové správanie – depresia, agresia, podozrievavosť.
Tešíme sa na Vás!

Mgr. Ľubica Holosová
Stredisko sociálnych služieb

 


 

Deň dobrovoľníctva v zariadení KOTVA

Začnem mojim obľúbeným citátom Alberta Einsteina: „ Iba život, ktorý žijeme pre druhých, stojí za to.“ A tak dáko by sa dal charakterizovať deň dobrovoľníctva 23.09.2011, ktorý prežili dobrovoľníci spolu s pracovníkmi a klientmi v zariadení núdzového a dočasného bývania KOTVA na Mičinskej ceste 19 v Banskej Bystrici. Dobro činené študentmi PF UMB v Banskej Bystrici (Fracistyová, Droppová, Gondová) a študentmi z Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici (Meszarosová, Hatalčíková, Supuková, Kapustová, Baloghová, Urbániová, Boháčová a Čičmancová) malo podobu, ktorá ostane v očiach aj srdciach tých najmenších z Kotvy namaľovaná určite dlho. Dávate si otázku: „Prečo namaľovaná?“ Nuž preto, lebo svoje dobrovoľníctvo pretavili do pekných ťahov štetcom plných farieb. Pod ich šikovnými ťahmi sa časom „zrodili“ obrázky Krtka vo vláčiku, košatého stromu, lietajúcich zvierat ale aj matematických príkladov. Atmosféra bola nie len dobro-voľná ale aj voľne-dobrá. Dobrovoľníci zaujali aj deti, ktoré sú v zariadeniach ubytované a neraz vylúdili úsmev radosti na ich pery. Prostredie je jedno z dôležitých faktorov pôsobiacich na jedinca a tak v duchu dúfame, že pekne vymaľovaná komunitná miestnosť bude pohladením duše tých najmenších a vlastne všetkých, ktorí do miestnosti vstúpia. Touto cestou chcem pekne POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili a priložili kus svojho dobrovoľníckeho srdca k viditeľnej zmene.

Mgr. Karol Langstein
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie

 


 


 
Naši seniori na výlete po Banskej Bystrici vláčikom Pretórium

 

 


 

OZNAM

Záujemcovia o potravinovú pomoc dodanú EÚ, určenú pre :

  • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
  • poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)
  • deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
  • deti so zdravotným postihnutím, umiestnené v domovoch sociálnych služieb
  • obyvatelia zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb
  • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
  • osoby na hranici životného minima ( rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),

sa zapisujú do zoznamu žiadateľov v Dome Misijného hnutia - Skuteckého č.4, Banská Bystrica, od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 


 

ROK DOBROVOĽNÍCTVA

31.5.2011 - Diskusia za okrúhlym stolom „Potenciál a výzvy dobrovoľníctva v meste Banská Bystrica“


 
Odbor sociálnych vecí MsÚ - schválený rozpočet na rok 2011

 

Brigáda seniorov v Podlaviciach - 24.3.2011

Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011

 
 
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011

 
 
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011

 
 
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011
Brigáda seniorov 2011

 
 

 

 

Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, odbor sociálnych vecí


si Vás dovoľuje srdečne pozvať na verejnú prezentáciu, s názvom

„Komunitné centrá v Banskej Bystrici, vízia či skorá realita?“ ,

ktorá sa uskutoční dňa 31. marca 2011 o 15.00 v priestoroch veľkej siene Mestského úradu. Prezentácia je určená všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa o komunitnom rozvoji, ale i o tom aký význam majú komunitné centrá pri budovaní občianskej spoločnosti.

Vzhľadom ku obmedzenej kapacite na sedenie vo veľkej sieni, Vás prosíme potvrdiť Vašu účasť najneskôr do 25.marca 2011 na e-mailovej adrese jana.mikova@hotmail.co.uk.
Akékoľvek ďalšie informácie poskytne Jana Miková
na horeuvedenej e-mailovej adrese, alebo v čase od 8.00 do 16.00
na telefónnom čísle 048/417 45 75.

Tešíme sa na Vás


 

2011 - MDŽ , Fašiangy a Jarné upratovanie v Zariadení pre seniorov Jeseň


 

21.3.2011 - Exkurzia vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča


 

15.11.2010 - Zápis z Verejnej diskusie s poslancami o splnených cieľoch a úlohách za obdobie 2006- 2010


 

28.9.2010 - AKADÉMIA EURÓPSKEHO SENIORA v dňoch od 4. do 28. októbra 2010 - > Program je uvedený na tejto stránke <

 

23.8.2010 - Správa o realizovaných projektoch za obdobie rokov 2007 - 2010 realizovaných pod gesciou Odboru sociálnych vecí resp. týkajúcich sa sociálnej oblasti.


 

16.7.2010 Spustenie novej e-mailovej adresy sociálnych služieb mesta


Nová e-mailová adresa Odboru sociálnych vecí socialnapomoc@banskabystrica.sk je určená pre otázky občanov o sociálnych službách, ktoré poskytuje mesto Banská Bystrica.


 

14.12.2009   "Aj k nám príde Mikuláš"

„Aj k nám príde Mikuláš“ je názov akcie, ktorú usporiadali pracovníci Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ v Banskej Bystrici v spolupráci s OZ Nádej deťom a Krajská asociácia rómskych iniciatív v Banskej Bystrici.
V zariadeniach Núdzového bývania Kotva IV a Dočasného bývania Kotva I, II sa poskytuje sociálna služba banskobystrickým rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo bývanie. Ide o rodiny ktoré sa ocitli, či už vlastným alebo cudzím pričinením na ulici spolu s maloletými deťmi z mesta Banská Bystrica. Deti týchto rodičov majú trochu iné detstvo ako väčšina detí z Banskej Bystrice a majú málo možnosti zúčastniť sa mikulašských večierkoch. S Mikulášom väčšinou prichádzajú aj balíčky, darčeky alebo iná detskému srdiečku blízka radosť.

Dňa 10.12.2009 si deti zo zariadení Kotva ako odmenu za účasť na voľnočasových aktivitách – doučovaní ako aj za zlepšené známky pripravili pre Mikuláša, anjela, čerta krásne vystúpenie. Mikulášovi sa vystúpenie týchto detí veľmi páčilo a odmenil ich zapálením sviečok na vianočnom stromčeku, aby aj k ním prišli Vianoce. Deti, ktoré sa najviac snažili a mali dobré výsledky v škole, zapájali sa do aktivít, chodili pravidelne do školy dostali od Mikuláša zvláštnu sladkú odmenu v podobe Vianočnej kolekcie. Na záver vystúpenia si všetci prítomní zaspievali Tichú noc. Mikuláš navštívil aj ostatné deti, ktoré neúčinkovali u nich v príbytkoch a skontroloval im, či majú čisté čižmičky a opýtal sa rodičov či poslúchali celý rok. Odvážne detičky recitovali básničky a spievali pesničky. Rozžiarené oči a otvorené srdiečka detí ani nedali znať, že žijú v iných podmienkach ako väčšina detí. Akcia bola zároveň motivujúca pre deti aby sa v budúcom roku zlepšili a aktivizovali, lebo Mikuláš im prisľúbil, že o rok sa na ne príde zase pozrieť.
Veľké poďakovanie patrí učiteľkám z OZ KARI a OZ Nádej deťom, ktoré sa deťom venovali a spolu pripravili krásne predstavenie. Vystúpenie detí z málopodetného prostredia bolo ukážkou šikovnosti, nadania a spolupatričnosti čistých dušičiek, ktorým chce mesto aj v roku 2010 venovať pozornosť s vierou v ich lepšiu budúcnosť.

K.Langstein, M.Maková, M.Miček


 

10.12.2009 - Mikuláš pre deti "v Kotve" Banská Bystrica

Mikuláš 2009
Mikuláš 2009
Mikuláš 2009

 
 
Mikuláš 2009
Mikuláš 2009
Mikuláš 2009

 
 
Mikuláš 2009
Mikuláš 2009

 

26.11.2009 - Žrebovanie nájomcov nájomných bytov na Internátnej 12, B.Bystrica


 

23.10.2009 - Materiály projektu: Lokálna stratégia komplexného prístupu pre riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít

 

12.10.2009 - Príspevok z Konferencie Úsmev ako dar „Mosty k rodine“ ktorá sa konala dňa 9.10.2009 v Banskej Bystrici - Názov príspevku: „Málo pozornosti v nás a v našom okolí“
 


 

9.9.2009 - Prezentácie Zákon o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z. a aplikácia zákona v meste Banská Bystrica. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica.


 

8.10.2009 - Prezentácia Systému starostlivosti o seniorov v Nemecku


 

Olympiáda seniorov - 6.10.2009 - Športový areál pri ZŠ Golianova ul

Olympiáda seniorov 2009
Olympiáda seniorov 2009
Olympiáda seniorov 2009

 
 
Olympiáda seniorov 2009
Olympiáda seniorov 2009
Olympiáda seniorov 2009

 
 

 

 

1.10.2009 - Akadémia Európskeho seniora v Banskej Bystrici začína aj v roku 2009 - viac na tejto stránke

 

24.9.2009 - Akcia Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie - „ZÁŠKOLÁK“ v rámci „Projektu prevencie pred problémovým správaním sa detí zo základných škôl“

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MsÚ a Mestskej polície aj v tomto školskom roku 2009-2010, pokračuje v realizačných krokoch „Projektu prevencie pred problémovým správaním sa detí zo základných škôl“. V rámci aktivít projektu je realizovaná aj aktivita vo forme preventívnych výjazdov MsP a sociálnych pracovníkov do problémových lokalít z ktorých pochádzajú problémové rodiny a záškoláci. Na základe rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici je Mesto stanovené ako osobitný príjemca Prídavku na dieťa v tých prípadoch ak má žiak ZŠ vymeškaných viac ako 17 vyučovacích hodín.


 

Liga za dusevne zdravie10.9.2009 - Celoslovenská kampaň DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA vyvrcholí Zbierkou DNI NEZÁBUDIEK


 

 

2.9.2009 - Lokálna stratégia komplexného prístupu riešenia problémov marginalizovanej rómskej komunity


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104887345

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka