Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 4.1.2005

Účinnosť: 20.1.2005Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.


1. Ulici je určený názov : Pod Suchým vrchom
2. Ulici je určený názov : Letná ulica
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Jarná ulica

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch III. a podľa Urbanistickej štúdie Zóny bývania Suchý vrch III. Je situovaná po pravej strane existujúcej Cesty na Suchý vrch. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch a je situovaná západne a paralelne od navrhovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
3. Ulicu tvorí komunikácia- odbočenie existujúcej miestnej komunikácie na Suchý vrch východne od novopomenovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.
§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev č. 141/2004 bolo schválené uznesením MsZ č. 284 / 2004 dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť dňom 20.1.2005

________________________
Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107357879

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka