Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 176 /2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 6.3.2007

Vyhlásené: 7.3.2007

Účinnosť: 23.3.2007

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 176 /2007
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien


vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č 176 / 2007
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2 b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.


1.Ulici je určený názov : Ulica Tibora Andrašovana
2.Ulici je určený názov : Zimná ulica
3.Ulici je určený názov : Liesková ulica
4.Ulici je určený názov : Vŕbová ulica
5.Ulici je určený názov : Drienková ulica
6.Ulici je určený názov: Ulica Mikuláša Kováča


§2

1.Ulica Tibora Andrašovana je situovaná od existujúceho objektu elektrární za objektom Shoping centrum Europa a pokračuje k navrhovaným objektom obytných domov označených v návrhu zmien Hušták -Belveder z januára 2005 pod. Písmenom K.C. , až po navrhovaný kruhový objazd situovaný pod objekt Hospic. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.

2.Zimnú ulicu tvorí komunikácia- odbočenie vpravo od existujúcej miestnej komunikácie na Suchý vrch medzi novovytvorenými ulicami Pod suchým vrchom a Letnou ulicou, kde sa realizuje výstavba bytových domov.

3.Liesková ulica sa nachádza nad Rakytovskou cestou- prvá odbočka vpravo v obytnej zóne Rakytovce západ Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.

4.Vŕbová ulica sa nachádza nad Rakytovskou cestou druhá odbočka vpravo súbežne s navrhovanou Lieskovou ulicou v obytnej zóne Rakytovce západ Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.

5.Drienková ulica sa nachádza v lokalite Zhora vyšného potoku v Kremničke nad novovytvorenými ulicami Plánková, Šípková, Trnková.

6.Ulica Mikuláša Kováča je paralelná s ulicou Petra Karvaša, nachádza sa v lokalite Kačica, kde sa realizuje výstavba nových rodinných domov / viď zakreslenie na mape /§3Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.176 / 2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 19 / 2007 dňa 6.3.2007 a nadobúda účinnosť dňom 23.3.2007.
Ivan Saktor
primátor mesta
dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153234

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka