Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica

Schválené: 15.8.2017

Vyhlásené: 16.8.2017

Účinnosť: 1.9.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 6 ods. 2 písm. b)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica.

§ 1

Úvodné ustanovenie

  1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č.  2017-11087/32623:1-10H0 zo dňa 12. júla 2017 zaradilo Materskú školu, Bakossova 5, Banská Bystrica do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 01. 09. 2017.

§ 2

Predmet nariadenia

  1. Mesto Banská Bystrica týmto Všeobecne záväzným nariadením zriaďuje Materskú školu, Bakossova 5, Banská Bystrica dňom 01. 09. 2017.
  2. Materská škola sa zriaďuje ako preddavková organizácia Mesta Banská Bystrica.
  3. Zriaďovaciu listinu materskej školy po jej schválení v Mestskom zastupiteľstve vydá primátor mesta Banská Bystrica.

 

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2016 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 368/2016 z 8. marca 2016.
  2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 871/2017 dňa 15. augusta 2017 a nadobúda účinnosť  dňom 1. septembra 2017.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta Banská Bystrica

 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107374179

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka