Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2017, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008

Schválené: 20.6.2017

Vyhlásené: 28.6.2017

Účinnosť: 15.7.2017

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6, ods.1, § 11, ods.4 písm. g.) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2017, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008.

 

Článok 1

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.57/1998 - "Trhový poriadok trhoviska SAD, Autobusová stanica, ul. 29.augusta 37 v Banskej Bystrici", schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 392/98 dňa 27.08.1998,

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 191/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 145/2007 dňa 4.12.2007,

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 20/2008, ktorým sa menia niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 330/2008 dňa 2.12.2008.

 

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č.  861./2017-MsZ dňa 20. júna 2017.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2017.

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

dnes je: 19.6.2018

meniny má: Alfréd

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 23.6. - 24.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Utorok2615graphic-icon
  • Streda2716graphic-icon
  • Štvrtok2711graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104153298

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka